SWE

Partnership development victorious

PDV INŽENJERING

kvalitet, precision, pålitlighet

PDV INŽENJERING

Åtagande och punktlighet avseende iakttagande av tidsfrister!

PDV INŽENJERING DOO är ett företag med begränsat ansvar (LLC) som grundades 2015 som företag som mestadels sysslar med värmeisolering och arbeten med byggnadsställningar på industriella anläggningar i Republiken Serbien.

0
År för etablering
0 +
Antal anställda
0
Certifikat
0 +
genomförda projekt

Certifikat

Kontinuerlig certifiering av standarder och kvalitet i verksamhet

PDV inženjering ISO sertifikati

Året 2016 accepterade företaget samt inledde standarder ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) för vilka det blivit certifierat av ett godkänt certifierings- och genomförandeorgan. Året 2019 inledde företaget också standarder ISO 50001 och ISO 27001 och året 2022 standarder EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 och ISO 37001 för vilka det har blivit certifierat.

Företaget har också licens I052M1 för utförande av värmetekniska installationer, installationer inom värmeenergi, process- och gasinstallationer för värmekraftverk med kapacitet på 10 MW eller mer.