FI

PDV INŽENJERING

Referenssit

Tuomme esiin referensseistä

vuonna 2016

 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä tuhkanpoistojärjestelmän putkistoon
 • Lohkojen A1 ja A2 läppien, rakenteen, ilmaja savukaasukanavien vaurioiden korjaus

vuonna 2017

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1 ja A2 asennus ja purkaminen

vuonna 2018

 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto sekä telinelohkojen A1 ja A2 asennus ja purkaminen
 • Myllyjen ja syöttölaitteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä annostelijaosan ja myllyn sulkulevyn valmistus ja vaihto

vuonna 2019

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1 ja A2 asennus ja purkaminen
 • Lohkon A2 tuuletinmyllyjen peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Lohkon A2 hiilensyöttölaitteiden ja jakelulaitteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto

vuonna 2020

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1 ja A2 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen A1 ja A2 tuuletinmyllyjen peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Lohkojen A1 ja A2 hiilensyöttölaitteiden ja jakelulaitteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto

vuonna 2021

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1 ja A2 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen A1 ja A2 tuuletinmyllyjen peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Lohkojen A1 ja A2 hiilensyöttölaitteiden ja jakelulaitteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto

vuonna 2015

 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä savukaasujen rikinpoistolaitoksen hätätyhjennystä varten säiliöön

vuonna 2016

 • Savukaasujen rikinpoistolaitoksen kalkkikivivaraston teräsrakenteen ja peltiverhouksen valmistus ja kokoonpano tarvittavin telineinein
 • Savukaasujen rikinpoistolaitoksen kalkkikivivaraston korroosionestoja palosuojaus tarvittavilla telineillä
 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä absorberille nro. 1 ja 2 savukaasujen rikinpoistolaitoksilla
 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä savukaasukanaviin nro. 1 ja 2 savukaasujen rikinpoistolaitoksilla
 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä savukaasujen rikinpoistolaitosten putkistoon
 • Kanavan osan vaihto teräsrakenteen, kompensaattorin ja lämpöeristeen valmistus, purkaminen ja kokoaminen tarvittavilla telineillä, tehtaiden ilmaseoskanavissa +16m lohkoon B2 asti
 • Peruskorjaus teräsrakenteen, poltinläpän ja lämpöeristyksen valmistus, purkaminen ja asennus tarvittavilla telineillä lohkon B1 ilmaseoskanaviin
 • Lohkon B1 ilmatiivistyskompensaattoreiden lämpöeristeen purkaminen ja asennus
 • Behaton-paneelien asennus rakennusten katoille ja savukaasujen rikinpoistolaitosten jalkakäytäville
 • Hihnakuljettimen, putkitukien ja savukaasujen rikinpoistolaitosten rakenteen korroosiosuojaus tarvittavilla telineillä

vuonna 2017

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen B1 ja B2 asennus ja purkaminen
 • Esieristetyn lämmitysjärjestelmän toimitus ja asennus uuden lohkon B3 alueelle
 • Savukaasukanavien osan vaihto: segmenttien yhdistäminen uusiin savukaasujen rikinpoistolaitoksen kanaviin.

vuonna 2018

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen B1 ja B2 asennus ja purkaminen

vuonna 2019

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen B1 ja B2 asennus ja purkaminen
 • Hankinta ja asennus n. 3 km hydromix-putkilinjaa Ø508mm x 8mm
 • Kaltevan pääsillan (päähiilen kuljettimen) katon korjaus

vuonna 2020

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen B1 ja B2 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen B1 ja B2 pyörivän ilmanlämmittimen ja kaasu-ilmakanavan peruskorjaus
 • Hiilitehtaiden peruskorjaus ja niihin liittyvät lohkojen B1 ja B2 ilmansekoituskanavat
 • Puolisuunnikkaan levyn vaihto lohkojen B1 ja B2 kattiloiden kruunuissa

vuonna 2021

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen B1 ja B2 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen B1 ja B2 pyörivän ilmanlämmittimen ja kaasu-ilmakanavan peruskorjaus

vuonna 2016

 • Lämpöeristeen asennus tarvittavilla telineillä sähkösuodatinlaitoksen savukaasukanaviin, diffuusoriin, konfuusoriin ja suppiloihin
 • Lämpöeristyssandwich-paneelien asennus tarvittavilla telineillä sähkösuodatinlaitoksen julkisivulle
 • Lämmöneristyksen asennus tarvittavilla telineillä sähkösuodatintehtaan teknisiin putkiin

vuonna 2017

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2018

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto ja telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2019

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto ja telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2020

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Palonkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto (šamottikivityöt)
 • Hiilimurskaajien tuulettmien ja niihin liittyvien ilmaseoskanavien peruskorjaus

vuonna 2021

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Palonkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto (šamottityöt)
 • Hiilimurskaajien tuulettimien ja niihin liittyvien ilmaseoskanavien peruskorjaus

vuonna 2017

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus sekä telineiden asennus ja purkaminen (Lämpöeristys, peltija telinepalvelut)

vuonna 2018

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2019

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2020

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen
 • Tuhkakaatopaikan ylivuotojärjestelmän saneeraus: asennus n. 2 km putkilinja Ø711mm x 8mm ja ylivuotokaivojen rakentaminen
 • Jäähdytystornien peruskorjaus 110MW

vuonna 2021

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen
 • Palonkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto (šamottityöt)

2016 ja 2017

 • Neljän lammen rakentaminen ja penkereiden, saven ja luonnonsoran hyödyntäminen

2016 ja 2017

 • A- ja B-rakennusten julkisivuun lämpöeristeen asennus

vuonna 2017

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja erottimen telineiden asennus ja purkaminen

vuonna 2018

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 tulenkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Hiilen toimituksen puhdistus

vuonna 2019

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telinelohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 asennus ja purkaminen
 • Lohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 tulenkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Palonkestävien rakenteiden väliaikainen huolto ei-korjausajan jaksolla
 • Hiilenjakelulaitoksen puhdistus
 • Hiilimurskaajien (vasaratyyppisten) peruskorjaus lohkoissa A3, A4 ja A5

vuonna 2020

 • Lohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 tulenkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Hiilenjakelulaitoksen puhdistus
 • Hiilimurskaajien (vasaraja puhallintyyppisten) peruskorjaus lohkoissa A1, A2, A3, A4,
 • A5 ja A6

vuonna 2021

 • Lohkojen A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 tulenkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Hiilenjakelulaitoksen puhdistus
 • Hiilimurskaajien (vasaraja puhallintyyppisten) peruskorjaus lohkoissa A1, A2, A3, A4, A5 ja A6

vuonna 2020

 • Savukaasujen liitoskanavien telineiden ja uuden lämpöeristyksen asennus ja purkaminen

vuonna 2021

 • Telineiden kokoaminen ja purkaminen ODG-tilojen rakentamista varten (n. 100 000 m² telineitä)

vuonna 2019

 • Lämpöeristyksen nykyinen huolto ja telineiden asennus ja purkaminen
 • Palonkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto (šamottityöt)

vuonna 2020

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen
 • Palonkestävien rakenteiden peruskorjaus ja jatkuva huolto (šamottityö)
 • Lohkojen B1 ja B2 pyörivän ilmanlämmittimen peruskorjaus

vuonna 2021

 • Lämmöneristyksen peruskorjaus ja jatkuva huolto sekä telineiden asennus ja purkaminen
 • Korttelin B2 tulenkestävien rakenteiden (šamottityö) peruskorjaus ja jatkuva huolto
 • Työt lohkon B1 peruskorjauksen yhteydessä:
  • Kattilaosan kaikkien tulenkestävien rakenteiden täydellinen uusiminen (50 % kokonaismäärästä, n. 325 tonnia seinää)
  • Tulenkestävän seinän täydellinen vaihto 4:ssä 8 kierrätyskanavasta (noin 1200 tonnia seinää)
  • Olemassa olevien ilmaseoskanavien, hiilipolttimien ja kuumailmakanavien purkaminen
  • Uusien ilmaseoskanavien, hiilipolttimien ja kuumailmakanavien asennus
  • Uusien yläilmakanavien (OFA-kanavat) asennus tukiteräsrakenteen vahvistuksineen
  • Uusien palvelugallerioiden asennus
  • Vanhan lämpöeristeen purkaminen kattilasta, ilmaseoskanavista, ilmakanavista, höyrylinjoista, akuista, tyhjennyslinjoista, ruiskutuksesta, hiilipolttimista, polttoöljypolttimista, kattilakammioista, käynnistyspullosta, turbiinista ja muista laitteista (50 % n. . 23 000 m²)
  • Uuden eristeen asennus (50 % noin 30 000 m²:stä)
  • Kokoaminen ja purkaminen n. 50% telineistä kaikkiin kunnostustöiden tarpeisiin.

vuonna 2019

 • Toimii osana perusremonttia vuonna 2019.
  • Lämmöneristyksen peruskorjaus (n. 4000m²)
  • Telineiden kokoaminen ja purkaminen kaikkien kunnostustöiden tarpeisiin (n. 35 000 m²)

2019-2020.

 • Uuden „Duboka prerada“ -tehtaan (n. 15 000 m²) lämpöeristyksen rakentaminen ja asennus

2021 ja sen jälkeen

 • Telineiden kokoonpano ja purku kaudella 2021-2023. (väliaikahuolto)