BG

BG

Partnership development victorious

PDV INŽENJERING

качество, прецизност, надеждност

PDV INŽENJERING

Ангажираност и стриктно спазване на сроковете!

ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО е дружество с ограничена отговорност, учредено през 2015 г. като компания с преобладаваща дейност в областта на топлоизолационните и скелните работи на промишлени съоръжения в Република Сърбия.

0 .
Година на учредяване
0 +
Брой служители
0
Сертификата
0 +
Реализирани проекта

Сертификати

Непрекъснато сертифициране на стандартите за качество

PDV inženjering ISO sertifikati

През 2016 г. компанията приема и въвежда стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 (бивш OHSAS 18001), за които е сертифицирана от лицензиран орган за сертификация и прилагане на стандарти. През 2019 г. въвежда и стандартите ISO 50001 и ISO 27001, а през 2022 г. стандартите EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 и ISO 37001, по които е сертифицирана.

Компанията притежава и лиценз I052M1 за изпълнение на топлотехнически, топлоенергийни, технологични и газови инсталации за ТЕЦ-ове с мощност 10 MW и повече.