BG

BG

PDV INŽENJERING

Препратки

Изтъкваме от препратките

2016 г.

 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на тръбопроводите на пепелоотвеждащата система
 • Отстраняване на повреди по клапи, конструкция, въздуховоди и димоотводи на блок А1 и А2

2017 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скеле на блок А1 и А2

2018 г.

 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скеле на блок А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на мелници и въглеподавачи с изработка и подмяна на дозаторната секция и табличния затвор на мелницата

2019 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скеле на блок А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на вентилаторни мелници на блок А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на въглеподавачи и дозатори на блок А2

2020 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скеле на блок А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на вентилаторни мелници на блокове А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на въглеподавачи и дозатори на блокове А1 и А2
 • 2021 г.
 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скеле на блок А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на вентилаторни мелници на блокове А1 и А2
 • Ремонт и текуща поддръжка на въглеподавачи и дозатори на блокове А1 и А2

2015 г.

 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на резервоара за аварийно изпразване на инсталацията за сероочистване на димни газове.

2016 г.

 • Изработка и монтаж на стоманената конструкция и ламаринената обшивка, с необходимото скеле, на склада за варовик на инсталацията за сероочистване на димни газове.
 • Антикорозионна и противопожарна защита, с необходимото скеле, на склада за варовик на инсталацията за сероочистване на димни газове.
 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на абсорбатори 1 и 2 на инсталацията за сероочистване на димни газове
 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на димоотводи 1 и 2 на инсталацията за сероочистване на димни газове
 • Поставяне на топлоизолация, с необходимото скеле, на тръбопроводите на инсталацията за сероочистване на димни газове.
 • Подмяна на част от канал изработка, демонтаж и монтаж на стоманената конструкция, компенсатора и топлоизолацията, с необходимото скеле, на въздухосмесителните канали от мелниците до +16m блок Б2
 • Саниране изработка, демонтаж и монтаж на стоманената конструкция, горивната клапа и топлоизолацията, с необходимото скеле, на въздухосмесителните канали на блок Б1
 • Демонтаж и монтаж на топлоизолацията на въздухоуплътнителните компенсатори на блок Б1
 • Монтаж на бехатон панели на покриви на сгради и тротоари на инсталацията за сероочистване на димни газове
 • Антикорозионна защита с необходимото скеле на конструкцията на лентовия транспортьор, тръбопроводните опори и оборудването на инсталацията за сероочистване на димни газове

2017 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолацията и монтаж и демонтаж на скеле на блокове Б1 и Б2
 • Доставка и монтаж на преизолирана отоплителна система в зоната на новия блок Б3
 • Подмяна на част от димоотводи: свързващи сегменти с нови канали на инсталацията за сероочистване на димни газове.

2018 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолацията и монтаж и демонтаж на скеле на блокове Б1 и Б2

2019 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолацията и монтаж и демонтаж на скеле на блокове Б1 и Б2
 • Набавяне и монтаж на около 3 km хидромикс тръбопровод Ø508mm x 8mm
 • Саниране на покрива на главния наклонен мост (на главния транспортьор за въглища)

2020 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолацията и монтаж и демонтаж на скеле блокове Б1 и Б2
 • Ремонт на ротационен въздухонагревател и газовъздушен тракт на блокове Б1 и Б2
 • Ремонт на вентилаторни мелници за въглища с принадлежащите въздухосмесителни канали на блокове Б1 и Б2
 • Подмяна на трапецовидна ламарина на короните на котлите на блокове Б1 и Б2

2021 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолацията и монтаж и демонтаж на скеле на блокове Б1 и Б2
 • Основен ремонт на ротационен въздухонагревател и газовъздушен тракт на блокове Б1 и Б2

2016 г.

 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на входните и изходните канали за димни газове, дифузьора, конфузьора и фуниите на електрофилтърната инсталация.
 • Монтаж на топлоизолационни сандвич панели, с необходимото скеле, на фасадата на електрофилтърната инсталация.
 • Монтаж на топлоизолация, с необходимото скеле, на технологичните тръбопроводи на електрофилтърната инсталация.

2017 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета

2018 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета

2019 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета

2020 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (шамотни работи)
 • Ремонт на вентилаторни мелници за въглища с принадлежащите канали за аеро смес

2021 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (шамотни работи)
 • Ремонт на вентилаторни мелници за въглища с принадлежащите канали за аеро смес

2017 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета (топлоизолационни, ламаринени и скелни услуги)
 • 2018 г.
 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета

2019 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета

2020 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Саниране на преливната система на депото за пепел: монтаж на около 2km тръбопровод Ø711mm х 8mm с изграждане на конструкцията напреливни шахти
 • Ремонт на охладителни кули 110MW

2021 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (шамотни работи)

2016 г. и 2017 г.

 • Изграждане на четири рибарника и експлоатация на насипна почва, глина и естествен чакъл

2016 г. и 2017 г.

 • Монтаж на топлоизолация на фасадата на сгради А и Б

2017 г.

 • Ремонт на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета на сепаратора

2018 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Почистване на въглеподавача

2019 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Основен ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции на блок А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Интервенционна поддръжка на огнеупорни конструкции в неремонтния период
 • Почистване на инсталацията за доставка на въглища
 • Ремонт на мелници за въглища (чуков тип) на блокове А3, А4 и А5

2020 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Почистване на инсталацията за доставка на въглища
 • Ремонт на мелници за въглища (чукови и вентилаторни) на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6

2021 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6
 • Почистване на инсталацията за доставка на въглища
 • Ремонт на мелници за въглища (чукови и вентилаторни) на блокове А1, А2, А3, А4, А5 и А6

2020 г.

 • Монтаж и демонтаж на скелета и нова топлоизолация на свързващите канали за димни газове

2021 г.

 • Монтаж и демонтаж на скелета за изграждане на инсталация за сероочистване на димни газове (около 100 000 m² скеле)

2019 г.

 • Текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (шамотни работи)

2020 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (шамотни работи)
 • Ремонт на ротационен въздухонагревател на блокове Б1 и Б2

2021 г.

 • Ремонт и текуща поддръжка на топлоизолация и монтаж и демонтаж на скелета
 • Ремонт и текуща поддръжка на огнеупорни конструкции (фшамотни работи) на блок Б2
 • Работи в рамките на капиталния ремонт на блок Б1:
  • Пълна подмяна на всички огнеупорни конструкции на котелната част (50% от общото количество, около 325 тона стени)
  • Пълна подмяна на огнеупорната стена на 4 от 8-те рециркулационни канала (около 1200 тона стена)
  • Демонтаж на съществуващи канали за смесване на въздух, горелки за въглища и канали за топъл въздух
  • Монтаж на нови канали за смесване на въздух, горелки за въглища и канали за топъл въздух
  • Монтаж на нови въздуховоди над горелката (OFA канали) с принадлежащото укрепване на носещата стоманена конструкция
  • Инсталиране на нови сервизни галерии
  • Демонтаж на старата топлоизолация от котела, канали за смесване на въздух, въздуховоди, паропроводи, батерии, дренажни линии, инжектори, горелки за въглища, горелки за мазут, котелни камери, стартерна бутилка, турбина и друго оборудване (50% от около 23 000 m²)
  • Монтаж на нова изолация (50% от около 30 000 m²)
  • Монтаж и демонтаж на приблизително 50% скеле за нуждите на всички работи на капиталния ремонт.

2019 г.

 • Работи като част от капитален ремонт през 2019 г.
  • Ремонт на топлоизолация (около 4000m²)
  • Монтаж и демонтаж на скеле за нуждите на всички работи на капиталния ремонт (около 35 000 м²)

2019-2020 г.

 • Изграждане и монтаж на топлоизолация на новия завод „Дълбока преработка“ (около 15 000 m²)

2021 г. и след това

 • Монтаж и демонтаж на скелета в периода 2021-2023 г. (текуща поддръжка)