BG

BG

PDV INŽENJERING

Височинни и алпинистки работи

УСЛУГИ

Индустриален алпинизъм

Монтажно-демонтажни работи на труднодостъпни места на промишлени обекти и съоръжения с използване на алпинистко оборудване.

Препратки към височинни алпинистки работи