BG

BG

PDV INŽENJERING

Сертификати

Сертифициране на стандартите за качество

През 2016 г. компанията приема и въвежда стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 (бивш OHSAS 18001), за които е сертифицирана от лицензиран орган за сертификация и прилагане на стандарти. През 2019 г. въвежда и стандартите ISO 50001 и ISO 27001, а през 2022 г. стандартите EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 и ISO 37001, по които е сертифицирана.

Компанията притежава и лиценз I052M1 за изпълнение на топлотехнически, топлоенергийни, технологични и газови инсталации за ТЕЦ-ове с мощност 10 MW и повече.