BG

BG

PDV INŽENJERING

Скелни работи

УСЛУГИ

Монтаж на фасадни, пространствени и висящи скелета, защитни и работни платформи

ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО извършва монтаж и демонтаж на тръбни и модулни скелета „Layher“ със сертифицирани елементи за скелета и персонал, обучен и сертифициран за този вид работа. Разполагаме с около 50 000 m² модулно скеле и около 20 000 m² тръбно скеле. За всички изградени от нас скелета изработваме и проекта за скеле и цялата съпътстваща техническа документация.

Препратки към Скелни работи