BG

BG

PDV INŽENJERING

За нас

качество, прецизност, надеждност, отговорност и стриктно спазване на сроковете

PDV INŽENJERING DOO

ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО е дружество с ограничена отговорност, учредено през 2015 г. като компания с преобладаваща дейност в областта на топлоизолационните и скелните работи на промишлени съоръжения в Република Сърбия. Първите ни клиенти бяха китайски компании, които се занимаваха с изграждането на инсталация за десулфуризация на димни газове в ТЕЦ Костолац Б. След това компаниите CMEC (China Machinery Engineering Corporation) и NEPC2 (Northeast NO.2 Electric Power Construction Company) повериха на малката ни компания голяма част от проекта, т.е. цялостното производство и монтаж на топлоизолацията на съоръжението за десулфуризация на димни газове, което изведе ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО до самия връх на фирмите изпълнители в областта на индустриалната топлоизолация в Република Сърбия.

Търсите надежден партньор?

Скоро след създаването си компанията разширява дейността си, първо към шлосерски и заваръчни работи, а през следващите години добавя към своето бизнес портфолио саниране и реконструкция на пожароустойчиви конструкции, изграждане на инсталации за топла вода, както и почистване на промишлени сгради с промишлени прахосмукачки. Компанията извършва дейността си основно в топлоелектрически централи, инсталации за изгаряне на отпадъци (инсинератори), петролни и петролни рафинерии, циментови заводи, градски отоплителни централи, както и други промишлени съоръжения. Днес ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО представлява модерна и бързо развиваща се компания, чието име стана разпознаваемо в своя бранш като синоним на качество, прецизност, надеждност, отговорност и стриктно спазване на сроковете. В дейността си компанията използва най-модерно оборудване, механизация, машини, инструменти, уреди и необходимите транспортни средства. Нашите професионални и обучени служители притежават всички съответни дипломи, сертификати и лицензи, необходими за изпълнението на всички работи и услуги от нашето портфолио. Също така, при извършване на работи и предоставяне на услуги компанията полага специални грижи за опазване на чиста и здравословна околна среда.

0 .
Година на учредяване
0 +
Брой служители
0
Сертификата
0 +
Реализирани проекта

Разширяване на пазара и развитие

В рамките на компанията работят представителството във Федерална република Германия и дъщерната фирма ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ КРАПИНА ДОО в Република Хърватия.

В своя бизнес план ПДВ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО включва и създаването на център за обучение на работници за дефицитни професии в Република Сърбия, като майстори за изолации, скеледжии, огнеупорни зидари, шлосери и заварчици, за да се постигне една от основните цели на политиката на компанията по качеството, която предвижда постоянно обучение на служителите с цел подобряване на качеството на изпълнение на работите, повишаване на нивото на безопасност при работа, както и с цел повишаване на осведомеността за важността на опазването, защитата и подобряването на околната среда.