SRB

PDV INŽENJERING

Skelarski radovi

USLUGE

Montaža fasadnih, prostornih i visećih skela, zaštitnih i radnih platformi

PDV INŽENJERING DOO izvodi radove na montaži i demontaži cevne i modularne „Layher” skele koristeći atestirane skelske elemente i kadrovski kapacitet obučen i sertifikovan za ovu vrstu radova. Raspolažemo sa oko 50.000 m² modularne skele i oko 20.000 m² cevne skele. Za sve skele koje izgrađujemo vršimo i izradu projekta skele i svu prateću tehničku dokumentaciju.

Reference Skelarskih radova