SRB

PDV INŽENJERING

Radionička priprema lima

Priprema limenih oplata termičke izolacije i HVAC sistema

Uslužna priprema lima za oplatu termoizolacionih sistema po projektu ili uzimanjem dimenzija na licu mesta. Izrada HVAC kanala.

Foto galerija radionice