SRB

PDV INŽENJERING

Bravarsko zavarivački radovi

USLUGE

Autogeno sečenje, MIG/MAG/TIG/REL zavarivanje…

Izvodimo remontne radove na mlinovima uglja i dodavačima uglja na termoenergetskim postrojenjima, kao i sanaciju i zamenu kanala vazduha, kanala aerosmeša, kanala dimnog gasa i gorionika ugljenog praha.

Pružamo usluge izvođenja radova na montaži i demontaži proizvodnih, industrijskih, magacinskih i radioničkih hala, i izrađujemo gradilišne prenosive kancelarijske i magacinske kontejnere standardne veličine ili po meri. Takođe, izvodimo demontažno-montažne radove na sekundarnim čeličnim konstrukcijama i servisnim galerijama industrijskih objekata.

Vršimo antikorozivnu zaštitu čeličnih konstrukcija koje izrađujemo.

Reference bravarsko zavarivačkih radova