SRB

PDV INŽENJERING

Reference

Izdvajamo iz referenci

2016.

 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na cevovodima sistema odpepeljivanja
 • Sanacija oštećenosti klapni, konstrukcije, kanala za vazduh i dimne gasove bloka A1 i A2

2017.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2

2018.

 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje mlinova i dodavača sa izradom i zamenom sekcije dozatora i tablastog zatvarača mlina

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilatorskih mlinova bloka A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora uglja bloka A2

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilatorskih mlinova blokova A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora uglja blokova A1 i A2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilatorskih mlinova blokova A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora uglja blokova A1 i A2

2015.

 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na Rezervoaru za hitno pražnjenje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova

2016.

 • Izrada i montaža čelične konstrukcije i oblaganje tr limom, sa potrebnom skelom, magacina za krečnjak postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Antikorozivna i protivpožarna zaštita, sa potrebnom skelom, magacina za krečnjak postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na absorberu br. 1 i 2 postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na kanalima dimnih gasova br. 1 i 2 postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na cevovodima postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Zamena dela kanala – izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije, kompenzatora i termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na kanalima aero smeša od mlinova do +16m bloka B2
 • Sanacija – izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije, klapne gorionika i termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na kanalima aero smeša bloka B1
 • Demontaža i montaža termičke izolacije na kompezatorima zaptivnog vazduha bloka B1
 • Montaža behaton ploča na krovovima zgrada i trotoarima postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova
 • Antikorozivna zaštita, sa potrebnom skelom, konstrukcije trakastog transportera, nosača cevovoda i opreme postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova

2017.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Isporuka i montaža predizolovanog sistema grejanja u zoni novog bloka B3
 • Zamena dela kanala dimnih gasova: segmenti spajanja sa novim kanalima postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Nabavka i ugradnja cca. 3km cevovoda hidromešavine Ø508mm x 8mm
 • Sanacija krova glavnog kosog mosta (glavnog transportera uglja)

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Remont rotacionog zagrejača vazduha i gaso-vazdušnog trakta blokova B1 i B2
 • Remont ventilatorskih mlinova uglja sa pripadajućim kanalima aero smeše blokova B1 i B2
 • Zamena trapeznog lima na krunama kotlova blokova B1 i B2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Remont rotacionog zagrejača vazduha i gaso-vazdušnog trakta blokova B1 i B2

2016.

 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na ulaznim i izlaznim kanalima dimnih gasova, difuzoru, konfuzoru i levcima elektrofilterskog postrojenja
 • Montaža termoizolacionih sendvič panela, sa potrebnom skelom, na fasadi elektrofilterskog postrojenja
 • Montaža termičke izolacije, sa potrebnom skelom, na tehnološkim cevovodima elektrofilterskog postrojenja

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2018.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2019.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2020.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi)
 • Remont ventilatorskih mlinova uglja sa pripadajućim kanalima aero smeše

2021.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi)
 • Remont ventilatorskih mlinova uglja sa pripadajućim kanalima aero smeše

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela (Termoizolaterske, limarske i skelarske usluge)

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Sanacija prelivnog sistema na pepelištu: ugradnja cca. 2km cevovoda Ø711mm x 8 mm sa izgradnjom konstrukcije prelivnih šahti
 • Remont rashladnih kula 110MW

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi)
 1. i 2017.
 • Izgradnja četri ribnjaka i eksploatacija nasipne zemlje, gline i prirodnog šljunka
 1. i 2017.
 • Montaža termičke izolacije na fasadi zgrada A i B

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela na separatoru

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje dopreme uglja

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Interventno održavanje vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu
 • Čišćenje pogona dopreme uglja
 • Remont mlinova uglja (čekićarskog tipa) na blokovima A3, A4 i A5

2020.

 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje pogona dopreme uglja
 • Remont mlinova uglja (čekićarskog i ventilatorskog tipa) na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2021.

 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje pogona dopreme uglja
 • Remont mlinova uglja (čekićarskog i ventilatorskog tipa) na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2020.

 • Montaža i demontaža skela i nove termičke izolacije na priključnim kanalima dimnog gasa

2021.

Montaža i demontaža skela za potrebe izgradnje ODG postrojenja (cca. 100.000 m² skele)

2019.

 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi)

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi)
 • Remont rotacionog zagrejača vazduha na bloku B1 i B2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamoterski radovi) na bloku B2
 • Radovi u okviru kapitalnog remonta bloka B1:
 • Kompletna zamena svih vatrostalnih konstrukcija kotlovskog dela (50% od ukupne količine, cca.325 tona ozida)
 • Kompletna zamena vatrostalnog ozida na 4 od 8 recirkulacionih kanala (cca. 1200 tona ozida)
 • Demontaža postojećih kanala aerosmeše, gorionika uglja i kanala toplog vazduha
 • Montaža novih kanala aerosmeše, gorionika uglja i kanala toplog vazduha
 • Montaža novih kanala nadložišnog vazduha (OFA kanali) sa pripadajućim ojačanjem noseće čelične konstrukcije
 • Montaža novih servisnih galerija
 • Demontaža stare termičke izolacije sa kotla, kanala aerosmeše, kanala vazduha, parovoda, baterija, drenažnih vodova, ubrizgavanja, gorionika uglja, mazutnih gorionika, kotlovskih komora, startne flaše, turbine i ostale opreme (50% od cca. 23.000 m²)
 • Montaža nove izolacije (50% od cca. 30.000 m²)
 • Montaža i demontaža cca. 50% skela za potrebe svih radova na kapitalnom remontu.

2019.

 • Radovi u okviru kapitalnog remonta 2019.
 • Remont termičke izolacije (cca. 4.000m²)
 • Montaža i demontaža skele za potrebe svih radova na kapitalnom remontu (cca. 35.000 m²)

2019-2020.

 • Izrada i montaža termičke izolacije na novom postrojenju „Duboka prerada“ (cca. 15.000 m²)

2021 – i dalje

 • Montaža i demontaža skela u periodu 2021-2023. (tekuće održavanje)