HR

PDV INŽENJERING

Reference

Izdvajamo iz referenci

2016.

 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na cjevovodima sustava odpepeljivanja
 • Sanacija oštećenosti klapni, konstrukcije, kanala za zrak i dimne plinove bloka A1 i A2

2017.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2

2018.

 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje mlinova i dodavača s izradom i zamjenom sekcije dozatora i tablastog zatvarača mlina

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilacijskih mlinova bloka A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora ugljena bloka A2

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilacijskih mlinova blokova A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora ugljena blokova A1 i A2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje ventilacijskih mlinova blokova A1 i A2
 • Remont i tekuće održavanje dodavača i dozatora ugljena blokova A1 i A2

2015.

 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na Rezervoaru za hitno pražnjenje postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova

2016.

 • Izrada i montaža čelične konstrukcije i oblaganje tr limom, s potrebnom skelom, skladišta za vapnenac postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Antikorozivna i protupožarna zaštita, s potrebnom skelom, skladišta za vapnenac postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na absorberu br. 1 i 2 postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na kanalima dimnih plinova br. 1 i 2 postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na cjevovodima postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Zamjena dijela kanala – izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije, kompenzatora i termičke izolacije, s potrebnom skelom, na kanalima za mješavinu zraka od mlinova do +16m bloka B2
 • Sanacija – izrada, demontaža i montaža čelične konstrukcije, klapne gorionika i termičke izolacije, s potrebnom skelom, na kanalima za mješavinu zraka bloka B1
 • Demontaža i montaža termičke izolacije na kompenzatorima zaptivnog zraka bloka B1
 • Montaža behaton ploča (ploča za terase i staze) na krovovima zgrada i nogostupima postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova
 • Antikorozivna zaštita, s potrebnom skelom, konstrukcije trakastog transportera, nosača cjevovoda i opreme postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova

2017.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Isporuka i montaža predizoliranog sustava grijanja u zoni novog bloka B3
 • Zamjena dijela kanala dimnih plinova: segmenti spajanja s novim kanalima postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova.

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Nabava i ugradnja cca. 3km cjevovoda hidromješavine Ø508mm x 8mm
 • Sanacija krova glavnog kosog mosta (glavnog transportera ugljena)

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Remont rotacionog zagrijača zraka i plinsko-zračnog trakta blokova B1 i B2
 • Remont ventilacijskih mlinova ugljena s pripadajućim kanalima za mješavinu zraka blokova B1 i B2
 • Zamjena trapeznog lima na krunama kotlova blokova B1 i B2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka B1 i B2
 • Remont rotacionog zagriječa zraka i plinsko-zračnog trakta blokova B1 i B2

2016.

 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na ulaznim i izlaznim kanalima dimnih plinova, difuzoru, konfuzoru i lijevcima elektrofiltarskog postrojenja
 • Montaža termoizolacijskih sendvič panela, s potrebnom skelom, na fasadi elektrofiltarskog postrojenja
 • Montaža termičke izolacije, s potrebnom skelom, na tehnološkim cjevovodima elektrofiltarskog postrojenja

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2018.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2019.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2020.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi)
 • Remont ventilatorskih mlinova ugljena s pripadajućim kanalima za mješavinu zraka

2021.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi)
 • Remont ventilacijskih mlinova ugljena s pripadajućim kanalima za mješavinu zraka

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela (Termoizolacijske, limarske i skelarske usluge)

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Sanacija preljevnog sustava na pepelištu: ugradnja cca. 2km cjevovoda Ø711mm x 8 mm sa izgradnjom konstrukcije preljevnih šahtova
 • Remont rashladnih tornjeva 110MW

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi)

2016. i 2017.

 • Izgradnja četiri ribnjaka i eksploatacija nasipne zemlje, gline i prirodnog šljunka

2016. i 2017.

 • Montaža termičke izolacije na fasadi zgrada A i B

2017.

 • Remont termičke izolacije i montaža i demontaža skela na separatoru

2018.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje dopreme ugljena

2019.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Interventno održavanje vatrostalnih konstrukcija u izvanremontnom periodu
 • Čišćenje pogona dopreme ugljena
 • Remont mlinova ugljena (tip čekićar) na blokovima A3, A4 i A5

2020.

 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje pogona dopreme ugljena
 • Remont mlinova ugljena (tip čekićar i ventilacijskog tipa) na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2021.

 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija bloka A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Čišćenje pogona dopreme ugljena
 • Remont mlinova ugljena (tip čekićar i ventilacijskog tipa) na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2020.

 • Montaža i demontaža skela i nove termičke izolacije na priključnim kanalima dimnog plina

2021.

 • Montaža i demontaža skela za potrebe izgradnje ODG postrojenja (cca. 100.000 m² skele)

2019.

 • Tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi)

2020.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi)
 • Remont rotacionog zagrijača zraka na bloku B1 i B2

2021.

 • Remont i tekuće održavanje termičke izolacije i montaža i demontaža skela
 • Remont i tekuće održavanje vatrostalnih konstrukcija (šamotni radovi) na bloku B2
 • Radovi u okviru kapitalnog remonta bloka B1:
 • Kompletna zamjena svih vatrostalnih konstrukcija kotlovskog dijela (50% od ukupne količine, cca.325 tona ozida)
 • Kompletna zamjena vatrostalnog ozida na 4 od 8 recirkulacijskih kanala (cca. 1200 tona ozida)
 • Demontaža postojećih kanala za mješavinu zraka, gorionika ugljena i kanala toplog zraka
 • Montaža novih kanala za mješavinu zraka, gorionika ugljena i kanala toplog zraka
 • Montaža novih kanala nadložišnog zraka (OFA kanali) s pripadajućim ojačanjem noseće čelične konstrukcije
 • Montaža novih servisnih galerija
 • Demontaža stare termičke izolacije s kotla, kanala za mješavinu zraka, kanala zraka, parovoda, baterija, drenažnih vodova, ubrizgavanja, gorionika ugljena, mazutnih gorionika, kotlovskih komora, startne flaše, turbine i ostale opreme (50% od cca. 23.000 m²)
 • Montaža nove izolacije (50% od cca. 30.000 m²)
 • Montaža i demontaža cca. 50% skela za potrebe svih radova na kapitalnom remontu.

2019.

 • Radovi u okviru kapitalnog remonta 2019.
 • Remont termičke izolacije (cca. 4.000m²)
 • Montaža i demontaža skele za potrebe svih radova na kapitalnom remontu (cca. 35.000 m²)

2019-2020.

 • Izrada i montaža termičke izolacije na novom postrojenju „Duboka prerada“ (cca. 15.000 m²)

2021 – i dalje

 • Montaža i demontaža skela u periodu 2021-2023. (tekuće održavanje)