PL

PDV INŽENJERING

Referencje

Wybrane referencje

w 2016 roku

 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na rurociągach systemu odpopielania
 • Naprawa uszkodzeń klap, konstrukcji, kanałów powietrza i spalin bloku A1 i A2

w 2017 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1 i A2

w 2018 roku

 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja młynów i podajników wraz z wykonaniem i wymianą sekcji dozownika oraz płyty zamykającej młyn

w 2019 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja młynów wentylatorowych bloku A2
 • Remont i bieżąca konserwacja podajników węgla i dystrybutorów bloku A2

w 2020 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja młynów wentylatorowych bloków A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja podajników węgla i dystrybutorów bloków A1 i A2

w 2021 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja młynów wentylatorowych bloków A1 i A2
 • Remont i bieżąca konserwacja podajników węgla i dystrybutorów bloków A1 i A2

w 2015 roku

 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na Zbiorniku do awaryjnego opróżniania instalacji odsiarczania spalin

w 2016 roku

 • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z blachy wraz z niezbędnym rusztowaniem magazynu wapienia instalacji odsiarczania spalin
 • Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe wraz z niezbędnym rusztowaniem magazynu wapienia instalacji odsiarczania spalin
 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na absorberze nr. 1 i 2 instalacji odsiarczania spalin
 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na kanałach spalinowych nr. 1 i 2 instalacji odsiarczania spalin
 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na rurociągach instalacji odsiarczania spalin
 • Wymiana części kanału wykonanie, demontaż i montaż konstrukcji stalowej, kompensatora i izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem, na kanałach mieszanki powietrza z młynów do +16m blok B2
 • Remont prefabrykacja, demontaż i montaż konstrukcji stalowej, klapy palnika i izolacji termicznej, wraz z niezbędnym rusztowaniem, na kanałach mieszanki powietrza bloku B1
 • Demontaż i montaż izolacji termicznej na kompensatorach uszczelnienia powietrza bloku B1
 • Montaż paneli behatonowych na dachach budynków i chodnikach instalacji odsiarczania spalin
 • Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z niezbędnym rusztowaniem konstrukcji przenośnika taśmowego, podpór rurociągów oraz wyposażenia instalacji odsiarczania spalin

w 2017 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania B1 i B2
 • Dostawa i montaż preizolowanej instalacji grzewczej w rejonie nowego bloku B3
 • Wymiana części kanałów spalin: łączenie segmentów z nowymi kanałami instalacji odsiarczania spalin.
 • w 2018 roku
 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania B1 i B2
 • w 2019 roku
 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania B1 i B2
 • Zakup i montaż ok. 3 km rurociągu mieszaniny Ø508mm x 8mm
 • Remont dachu głównego pomostu skośnego (głównego przenośnika węgla)

w 2020 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania B1 i B2
 • Remont nagrzewnicy obrotowej i toru gazowo-powietrznego bloków B1 i B2
 • Remont młynów węgla kamiennego wraz z przynależnymi kanałami mieszanki powietrza bloków B1 i B2
 • Wymiana blachy trapezowej na koronach kotłów bloków B1 i B2

w 2021 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania B1 i B2
 • Remont nagrzewnicy obrotowej i toru gazowo-powietrznego bloków B1 i B2

w 2016 roku

 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem, na kanałach wlotowych i wylotowych spalin, dyfuzorze, konfuzorze i lejach elektrofiltru instalacji
 • Montaż płyt warstwowych termoizolacyjnych wraz z niezbędnym rusztowaniem na elewacji elektrofiltrów
 • Montaż izolacji termicznej wraz z niezbędnym rusztowaniem na rurociągach technologicznych elektrofiltru

w 2017 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań

w 2018 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań

w 2019 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań

w 2020 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ognioodpornych (prace szamotowe)
 • Remont młynów węglowych wentylatorowych wraz z przynależnymi kanałami mieszanki powietrza

w 2021 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ognioodpornych (prace szamotowe)
 • Remont młynów węglowych wentylatorowych wraz z przynależnymi kanałami mieszanki powietrza

w 2017 roku

 • Remonty termoizolacji oraz montaż i demontaż rusztowań (usługi termoizolacyjne, blacharskie i rusztowaniowe)

w 2018

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań

w 2019 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań

w 2020 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont instalacji przelewowej na składowisku popiołu: instalacja ok. 2km rurociągu Ø711mm x 8mm wraz z wykonaniem studzienek przelewowych
 • Remont chłodni kominowych 110MW

w 2021 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ognioodpornych (prace szamotowe)

w 2016 i 2017 roku

 • Budowa czterech stawów rybnych i eksploatacja ziemi nasypowej, gliny i naturalnego żwiru

w 2016 i 2017 roku

 • Montaż izolacji termicznej na elewacji budynków A i B

w 2017 roku

 • Remont izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowania na separatorze

w 2018 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ogniotrwałych bloków A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Oczyszczanie dostawy węgla

 

w 2019 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż bloków rusztowania A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ogniotrwałych bloków A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Interwencyjna konserwacja konstrukcji ognioodpornych w okresie nienaprawczym
 • Czyszczenie zakładu dostarczającego węgiel
 • Remont młynów węglowych typu młotkowego na blokach A3, A4 i A5

w 2020 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ogniotrwałych bloków A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Czyszczenie zakładu dostarczającego węgiel
 • Remont młynów węglowych (młotowych i wentylatorowych) na blokach A1, A2, A3, A4, A5 i A6

w 2021 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ogniotrwałych bloków A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Czyszczenie zakładu dostarczającego węgiel
 • Remont młynów węglowych (młotowych i wentylatorowych) na blokach A1, A2, A3, A4, A5 i A6

w 2020 roku

 • Montaż i demontaż rusztowań oraz nowa izolacja termiczna na kanałach przyłączeniowych spalin

w 2021 roku

 • Montaż i demontaż rusztowań pod budowę obiektów ODG systemu (ok. 100 000 m² rusztowań)

w 2019 roku

 • Bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ognioodpornych (prace szamotowe)

w 2020 roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ognioodpornych (prace szamotowe)
 • Remont nagrzewnicy obrotowej na bloku B1 i B2

w 2021  roku

 • Remont i bieżąca konserwacja izolacji termicznej oraz montaż i demontaż rusztowań
 • Remont i bieżąca konserwacja konstrukcji ogniotrwałych (prace szamotowe) na bloku B2
 • Prace w ramach remontu kapitalnego bloku B1:
  • Całkowita wymiana wszystkich konstrukcji ogniotrwałych części kotłowej (50% całości, ok. 325 ton murów)
  • Całkowita wymiana ściany ogniotrwałej na 4 z 8 kanałów recyrkulacyjnych (ok. 1200 ton murów)
  • Demontaż istniejących kanałów mieszanki powietrza, palników węglowych i kanałów gorącego powietrza
  • Montaż nowych kanałów mieszanki powietrza, palników węglowych i kanałów gorącego powietrza
  • Montaż nowych górnych kanałów powietrznych (kanałów OFA) wraz z towarzyszącym wzmocnieniem stalowej konstrukcji nośnej
  • Montaż nowych galerii serwisowych
  • Demontaż starej izolacji termicznej z kotła, kanałów mieszanki powietrza, kanałów powietrza, przewodów pary, baterii, przewodów odwadniających, wtrysku, palników węglowych, palników olejowych, komór kotłowych, butli rozruchowej, turbiny i innych urządzeń (50% z ok. 23 000 m²)
  • Montaż nowej izolacji (50% z ok. 30 000 m²)
  • Montaż i demontaż około 50% rusztowań na potrzeby wszystkich prac remontowych.

w 2019 roku

 • Prace w ramach kapitalnego remontu w 2019 roku.
  • Remont izolacji termicznej (ok. 4000m²)
  • Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby wszystkich prac remontowych (ok. 35 000 m²)

 

2019-2020 roku

 • Budowa i montaż izolacji termicznej w nowym zakładzie „Duboka prerada” (ok. 15000 m²)
 • 2021 rok i później
 • Montaż i demontaż rusztowań w latach 2021-2023 (bieżąca konserwacja)