SL

PDV INŽENJERING

Reference

Iz referenc izpostavljamo

2016.

 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na cevovodih sistema za odstranjevanje pepel
 • Popravilo poškodb loput, konstrukcije, kanalov za zrak in dimne pline blokov A1 in A2

2017.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1 in A2

2018.

 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje mlinov in podajalnikov z izdelavo in zamenjavo podajalnega dela in ploščatega zapirala mlina

2019.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje ventilatorskih mlinov bloka A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje podajalnikov in dozatorjev premoga bloka A2

2020.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje ventilatorskih mlinov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje podajalnikov in dozatorjev premoga bloka A1 in A2

2021.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje ventilatorskih mlinov blokov A1 in A2
 • Remont in tekoče vzdrževanje podajalnikov in dozatorjev premoga bloka A1 in A2

2015.

 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na rezervoarju za nujno praznjenje naprave za razžveplanje dimnih plinov.

2016.

 • Izdelava in montaža jeklene konstrukcije in pločevinaste obloge s potrebnim gradbenim odrom skladišča apnenca naprave za razžveplanje dimnih plinov.
 • Protikorozijska in protipožarna zaščita s potrebnim gradbenim odrom skladišča apnenca naprave za razžveplanje dimnih plinov.
 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na absorberju št. 1 in 2 naprave za razžveplanje dimnih plinov
 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na kanalih dimnih plinov št. 1 in 2 naprave za razžveplanje dimnih plinov
 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na cevovodih naprave za razžveplanje dimnih plinov.
 • Zamenjava dela kanala – izdelava, demontaža in montaža jeklene konstrukcije, kompenzatorja in toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na kanalih zračne mešanice od mlinov do +16m bloka B2.
 • Sanacija – izdelava, demontaža in montaža jeklene konstrukcije, lopute gorilnika in toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na kanalih zračne mešanice bloka B1.
 • Demontaža in montaža toplotne izolacije na kompenzatorjih tesnilnega zraka bloka B1
 • Montaža tlakovcev na strehe stavb in pločnike naprave za razžveplanje dimnih plinov.
 • Protikorozijska zaščita s potrebnim gradbenim odrom konstrukcije tračnega transporterja, nosilca cevovoda in opreme naprave za razžveplanje dimnih plinov.

2017.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov B1 in B2
 • Dobava in montaža predizoliranega ogrevalnega sistema na območju novega bloka B3
 • Zamenjava dela dimovodnih kanalov: povezovalni segmenti z novimi kanali naprave za razžveplanje dimnih plinov.

2018.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov B1 in B2

2019.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov B1 in B2
 • Nabava in montaža cca 3 km hidromix cevovoda Ø508 mm x 8 mm
 • Popravilo strehe glavnega poševnega mostu (glavni transporter premoga)

2020.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov B1 in B2
 • Remont rotacijskega grelnika zraka in plinsko-zračnega trakta blokov B1 in B2
 • Remont ventilatorskih mlinov s pripadajočimi zračnimi mešanicami blokov B1 in B2
 • Zamenjava trapezne pločevine na kronah kotlov blokov B1 in B2

2021.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov B1 in B2
 • Remont rotacijskega grelnika zraka in plinsko-zračnega trakta blokov B1 in B2

2016.

 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na dovodnih in odvodnih kanalih dimnih plinov, difuzorju, konfuzorju in lijakih elektrofiltrske naprave.
 • Montaža termoizolacijskih sendvič plošč s potrebnim gradbenim odrom na fasadi elektrofiltrske naprave
 • Montaža toplotne izolacije s potrebnim gradbenim odrom na tehnoloških cevovodih elektrofiltrskega obrata

2017.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov

2018.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov

2019.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov

2020.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Obnova in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom)
 • Remont ventilatorskih mlinov premoga s pripadajočimi kanali zračne mešanice

2021.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Obnova in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom)
 • Remont ventilatorskih mlinov premoga s pripadajočimi kanali zračne mešanice

2017.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov (Storitve toplotne izolacije, kleparske stiritve in postavitev gradbenih odrov)

2018.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov

2019.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov

2020.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Sanacija pretočnega sistema na pepelišču: vgradnja cca. 2 km cevovoda Ø 711 mm x 8 mm z izgradnjo konstrukcije pretočnih jaškov
 • Remont hladilnih stolpov 110 MW

2021.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Obnova in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom)

2016 in 2017

 • Izgradnja štirih ribnikov in izkoriščanje nasipne zemlje, gline in naravnega proda

2016 in 2017

 • Vgradnja toplotne izolacije na fasado objektov A in B

2017.

 • Remont toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov na separatorju

2018.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Remont in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Čiščenje transporterja premoga

2019.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Remont in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Interventno vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij zunaj časa remonta
 • Čiščenje transporterja premoga
 • Remont mlinov premoga (kladivni tip) na blokih A3, A4 in A5

2020.

 • Remont in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Čiščenje transporterja premoga
 • Remont mlinov premoga (kladivni i +n ventilatorski tip) na blokih A1, A2, A3, A3, A4 in A6

2021.

 • Remont in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij blokov A1, A2, A3, A4, A5 in A6
 • Čiščenje transporterja premoga
 • Remont mlinov premoga (kladivni i +n ventilatorski tip) na blokih A1, A2, A3, A3, A4 in A6

2020.

 • Montaža in demontaža gradbenih odrov ter nova toplotna izolacija na priključnih kanalih dimnih plinov

2021.

 • Montaža in demontaža gradbenih odrov za gradnjo objektov ODG (cca. 100.000 m² gradbenega odra)

2019.

 • Tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Obnova in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom)

2020.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Obnova in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom)
 • Remont rotacijskega grelnika zraka na bloku B1 in B2

2021.

 • Remont in tekoče vzdrževanje toplotne izolacije ter montaža in demontaža gradbenih odrov
 • Remont in tekoče vzdrževanje ognjevzdržnih konstrukcij (delo s šamotom) na bloku B2
 • Dela v okviru glavnega remonta bloka B1:
  • Kompletna zamenjava vseh ognjevarnih konstrukcij kotlovskega dela (50% celotne količine, cca 325 ton sten)
  • Kompletna zamenjava ognjevarne stene na 4 od 8 recirkulacijskih kanalov (cca. 1200 to sten)
  • Demontaža obstoječih mešalnih kanalov, gorilnikov na premog in toplozračnih kanalov
  • Montaža novih mešalnih kanalov, gorilnikov na premog in toplozračnih kanalov
  • Montaža novih nadzemnih zračnih kanalov (OFA kanalov) s pripadajočo ojačitvijo nosilne jeklene konstrukcije
  • Namestitev novih servisnih galerij
  • Demontaža stare toplotne izolacije iz kotla, kanalov za mešanico zraka, kanalov za zrak, parovodov, akumulatorjev, drenažnih vodov, vbrizgov, gorilnikov na premog, gorilnikov na kurilno olje, kotlovskih komor, starter jeklenk, turbine in ostale opreme (50% cca. 23.000 m²)
  • Montaža nove izolacije (50 % od cca. 30.000 m²)
  • Montaža in demontaža cca. 50% gradbenih odrov za potrebe vseh remontnih del.

2019.

 • Dela v okviru glavnega remonta 2019.
 • Remont toplotne izolacije (cca. 4.000 m²)
 • Montaža in demontaža gradbenih odrov za potrebe vseh remontnih del (cca 35.000 m²)

2019-2020.

 • Izdelava in montaža toplotne izolacije v novem obratu „Duboka prerada“ (cca. 15.000 m²)

2021 – in nadaljnje

 • Montaža in demontaža gradbenih odrov v obdobju 2021-2023. (tekoče vzdrževanje)