DAN

PDV INŽENJERING

Certifikater

Certificering af forretningsstandarder og kvalitet

I 2016 accepterede og introducerede virksomheden ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001) standarder, for hvilke den blev certificeret af et autoriseret organ til certificering og implementering af standarder. I 2019 introducede den også standarderne ISO 50001 og ISO 27001, og i 2022 standarderne EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 og ISO 37001, som den var certificeret til.

Virksomheden har desuden certifikat I052M1 til udførelse af termotekniske, termoenergiske, proces- og gasinstallationer til termiske kraftværker med en kapacitet på 10 MW og mere.