DAN

PDV INŽENJERING

Termisk isolering virker

TJENESTER

Reparation, montage og produktion af ny industriel varmeisolering

PDV INZENJERING DOO VALJEVO-POPUCKE udfører alle typer arbejde med termisk isolering af bygninger og udstyr på industrianlæg. Vi yder en komplet ingeniørservice, design og produktion af teknisk dokumentation, indkøb af nødvendige materialer, produktion af montagestillinger og deres montage.

Vi reparerer, reparerer og ændrer også eksisterende varmeisolering.

Referencer for varmeisoleringsværker