DAN

PDV INŽENJERING

Referencer

Vi fremhæver fra referencerne

i 2016

– Installation af termisk isolering, med de nødvendige stilladser, på askefjernelsessystemets rørledninger

– Reparation af skader på klapper, struktur, kanaler til luft og røggas af blok A1 og A2

i 2017

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1 og A2

i 2018

– Løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af møller og foderautomater med fremstilling og udskiftning af dispensersektionen og møllens lukkeplade

i 2019

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ventilatormøller af blok A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af kulfødere og dispensere af blok A2

i 2020

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ventilatormøller af blokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af kulfødere og dispensere af blokke A1 og A2

i 2021

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ventilatormøller af blokke A1 og A2

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af kulfødere og dispensere af blokke A1 og A2

i 2015

 • Installation af termisk isolering med nødvendige stilladser på Reservoiret til nødtømning af røggasafsvovlingsanlægget

i 2016

 • Fremstilling og montering af stålkonstruktionen og metalpladebeklædningen, med de nødvendige stilladser, af kalkstenslageret på røggasafsvovlingsanlægget
 • Anti-korrosion og brandbeskyttelse, med de nødvendige stilladser, af kalkstenslageret på røggasafsvovlingsanlægget
 • Montering af varmeisolering, med nødvendige stilladser, på absorber nr. 1 og 2 røggasafsvovlingsanlæg
 • Montering af varmeisolering, med nødvendige stilladser, på røggaskanaler nr. 1 og 2 røggasafsvovlingsanlæg
 • Installation af termisk isolering, med de nødvendige stilladser, på rørledningerne til røggasafsvovlingsanlægget
 • Udskiftning af en del af kanalen fabrikation, demontering og montering af stålkonstruktion, kompensator og varmeisolering, med det nødvendige stillads, på luftblandingskanalerne fra møllerne op til +16m blok B2
 • Renovering fabrikation, demontering og montering af stålkonstruktionen, brænderklap og termisk isolering, med de nødvendige stilladser, på luftblandingskanalerne i blok B1
 • Demontering og montering af termisk isolering på lufttætningskompensatorerne i blok B1
 • Installation af behatonpaneler på tagene af bygninger og fortove af røggasafsvovlingsanlæg
 • Anti-korrosionsbeskyttelse, med de nødvendige stilladser, af konstruktionen af ​​båndtransportøren, rørledningsstøtter og udstyr til røggasafsvovlingsanlæg

i 2017

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladsblokke B1 og B2
 • Levering og installation af præisoleret varmesystem i området af den nye blok B3
 • Udskiftning af en del af røggaskanaler: forbinder segmenter med nye røggasafsvovlingsanlægskanaler.

i 2018

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladsblokke B1 og B2

i 2019

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladsblokke B1 og B2
 • Indkøb og montering af ca. 3 km hydromix rørledning Ø508mm x 8mm
 • Reparation af taget på den primære skråbro (hovedkultransportøren)

i 2020

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladsblokke B1 og B2
 • Eftersyn af roterende luftvarmer og gas-luftkanal af blokke B1 og B2
 • Eftersyn af ventilatorkulmøller med tilhørende luftblandingskanaler af blokke B1 og B2
 • Udskiftning af trapezpladen på kronerne på kedlerne i blokke B1 og B2

i 2021

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladsblokke B1 og B2
 • Eftersyn af roterende luftvarmer og gas-luftkanal af blokke B1 og B2

i 2016

 • Installation af termisk isolering, med de nødvendige stilladser, på indløbsog udløbsrøggaskanaler, diffusor, confusor og tragte på elektrofilteranlægget
 • Installation af varmeisolerende sandwichpaneler med de nødvendige stilladser på facaden af ​​elektrofilteranlægget
 • Installation af termisk isolering med de nødvendige stilladser på elektrofilteranlæggets teknologiske rørledninger

i 2017

 • Eftersyn af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

i 2018

 • Eftersyn af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

i 2019

 • Eftersyn af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

i 2020

 • Eftersyn af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner (fyrværkeri)
 • Eftersyn af ventilatorkulmøller med tilhørende luftblandingskanaler

i 2021

 • Eftersyn af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner (fyrværkeri)
 • Eftersyn af ventilatorkulmøller med tilhørende luftblandingskanaler

i 2017

– Eftersyn af termisk isolering samt montering og demontering af stilladser (varmeisolering, metalplader og stilladstjenester)

i 2018

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

i 2019

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

i 2020

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

– Renovering af overløbsanlæg på lossepladsen: installation af ca. 2 km rørledning Ø711mm x 8mm med konstruktion af overløbsbrønde

– Eftersyn af køletårne ​​110MW

i 2021

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser

– Eftersyn og løbende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner (fyrværkeri)

2016 og 2017

 • Anlæg af fire damme og udnyttelse af inddæmningsjord, ler og naturgrus

2016 og 2017

 • Installation af varmeisolering på facaden af ​​bygning A og B

i 2017

 • Eftersyn af termisk isolering samt montering og demontering af stilladser på udskilleren

i 2018

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ildfaste strukturer af blok A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rensning af kulforsyning

i 2019

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af termisk isolering samt montering og demontering af stilladsblokke A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ildfaste strukturer af blok A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Indgribende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner i ikke-reparationsperioden
 • Rengøring af kulleveranceanlægget
 • Eftersyn af kulmøller (hammer type) på blokke A3, A4 og A5

i 2020

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ildfaste strukturer af blok A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rengøring af kulleveranceanlægget
 • Eftersyn af kulmøller (hammerog ventilatortype) på blokke A1, A2, A3, A4, A5 og A6

i 2021

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ildfaste strukturer af blok A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rengøring af kulleveranceanlægget
 • Eftersyn af kulmøller (hammerog ventilatortype) på blokke A1, A2, A3, A4, A5 og A6

i 2020

 • Montering og demontering af stilladser og ny varmeisolering på røggastilslutningskanalerne

i 2021

 • Montering og nedtagning af stilladser til opførelse af ODG-anlæg (ca. 100.000 m² stilladser)

i 2019

 • Løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner (fyrværkeri)

i 2020

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af brandsikre konstruktioner (fyrværkeri)
 • Eftersyn af den roterende luftvarmer på blok B1 og B2

i 2021

 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af varmeisolering samt montering og demontering af stilladser
 • Eftersyn og løbende vedligeholdelse af ildfaste strukturer (fyrværkeri) på blok B2
 • Værker inden for hovedrevisionen af ​​blok B1:

 

 • Fuldstændig udskiftning af alle ildfaste konstruktioner af kedeldelen (50% af den samlede mængde, ca. 325 tons vægge)
 • Fuldstændig udskiftning af den ildfaste væg på 4 af de 8 recirkulationskanaler (ca. 1200 tons væg)
 • Demontering af eksisterende luftblandingskanaler, kulbrændere og varmluftkanaler
 • Installation af nye luftblandingskanaler, kulbrændere og varmluftkanaler
 • Installation af nye luftkanaler (OFA-kanaler) med tilhørende forstærkning af den bærende stålkonstruktion
 • Installation af nye servicegallerier
 • Demontering af den gamle varmeisolering fra kedlen, luftblandingskanaler, luftkanaler, dampledninger, batterier, drænledninger, indsprøjtning, kulbrændere, brændselsoliebrændere, kedelkamre, startflaske, turbine og andet udstyr (50 % af ca. 23.000 m²)
 • Montering af ny isolering (50 % af ca. 30.000 m²)
 • Montering og demontering ca. 50% af stilladser til behovene for alle eftersynsværker.

i 2019

 • Værker som en del af hovedstadseftersynet i 2019.
  • Eftersyn af termisk isolering (ca. 4.000 m²)
  • Montering og demontering af stilladser til behov for alle eftersynsværker (ca. 35.000 m²)

2019-2020.

 • Konstruktion og installation af termisk isolering på det nye anlæg “ Dyb bearbejdning – Duboka prerada“ (ca. 15.000 m²)

2021 – og frem

 • Montering og nedtagning af stilladser i perioden 2021-2023. (løbende vedligeholdelse)