RO

PDV INŽENJERING

Certificate

Certificarea standardelor și a calității operațiunilor

În 2016, Compania a acceptat și introdus standardele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 (ex OHSAS 18001), pentru care a fost certificată de către un organism autorizat pentru certificarea și implementarea standardelor. În 2019 a introdus standardele ISO 50001 și ISO 27001 și 2022, precum și standardele EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 și ISO 37001 pentru care a fost certificată.

De asemenea, societatea deține o licență I052M1 pentru executarea instalațiilor termotehnice, termoenergetice, de prelucrare si de gaze pentru centrale termice de 10 MW și mai mult.