RO

PDV INŽENJERING

Referințe

Evidențiem printre referințele noastre

2016

 • Asamblarea izolației termice, cu schelele necesare, pe conductele sistemului de îndepărtare a cenușii
 • Repararea supapelor, structurii și conductelor deteriorate de aer și gaze de ardere ale blocurilor A1 și A2

2017

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1 și A2

2018

 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1 și A2
 • Repararea și întreținerea de rutină a morilor și alimentatoarelor, inclusiv fabricarea și înlocuirea secțiunii dozatorului și a plăcii de închidere a morii

2019

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1 și A2
 • Revizia și întreținerea de rutină a morilor ventilatoare din blocul A2
 • Repararea și întreținerea de rutină a morilor și alimentatoarelor de cărbune la blocul A2

2020

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1 și A2
 • Revizia și întreținerea de rutină a morilor ventilatoare din blocurile A1 și A2
 • Revizia și întreținerea de rutină a alimentatoarelor și dozatoarelor de cărbune din blocurile A1 și A2

2021

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1 și A2
 • Revizia și întreținerea de rutină a morilor ventilatoare din blocurile A1 și A2
 • Revizia și întreținerea de rutină a alimentatoarelor și dozatoarelor de cărbune din blocurile A1 și A2

2015

 • Asamblarea izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe rezervorul de golire de urgență al instalației de desulfurare a gazelor de ardere

2016

 • Fabricarea și asamblarea structurii și căptușelii de tablă, inclusiv schelele necesare, pentru depozitul de calcar al instalației de desulfurare a gazelor de ardere
 • Protecția anticorozivă și ignifugă, inclusiv schelele necesare, pentru depozitul de calcar al instalației de desulfurare a gazelor de ardere
 • Asamblarea izolației termice, cu schelele necesare, pe absorberii nr. 1 și 2 ai instalației de desulfurare a gazelor de ardere
 • Asamblarea izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe conductele gazelor de ardere nr. 1 și 2 ale instalației de desulfurare a gazelor de ardere
 • Asamblarea izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe conductele instalației de desulfurare a gazelor de ardere
 • Înlocuirea unui tronson al conductei – fabricarea, dezasamblarea și asamblarea structurii de oțel, compensatoarelor și izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe conductele de combustibil pulverizat de la mori până la blocul B2 +16m
 • Reabilitarea – fabricarea, dezasamblarea și asamblarea structurii din oțel, supapelor arzătorului și izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe conductele de combustibil pulverizat din blocul B1
 • Dezasamblarea și asamblarea izolației termice pe compensatoarele pentru aerul de etanșare ale blocului B1
 • Instalarea de pavele pe acoperișurile clădirilor și pe trotuarele instalației de desulfurare a gazelor de ardere.
 • Protecția împotriva coroziunii, inclusiv schelele necesare, pentru structura benzii transportoare, suporturile conductelor și echipamentele din instalația de desulfurare a gazelor de ardere

2017

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile B1 și B2
 • Livrarea și asamblarea sistemului de încălzire preizolat în zona noului bloc B3
 • Înlocuirea unei părți a conductei gazelor de ardere: segmentele de legătură cu conductele noi ale instalației de desulfurare a gazelor de ardere.

2018

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile B1 și B2

2019

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile B1 și B2
 • Achiziționarea și asamblarea a aproximativ 3 km de conductă pentru hidromix Ø508mm x 8mm
 • Reabilitarea acoperișului podului principal înclinat (transportorul principal de cărbune)

2020

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile B1 și B2
 • Revizuirea încălzitorului rotativ de aer și a conductei aer-gaz din blocurile B1 și B2
 • Revizia generală a morilor ventilatoare de cărbune cu conductele aferente pentru combustibil pulverizat din blocurile B1 și B2
 • Înlocuirea foii trapezoidale de pe coroanele cazanelor din blocurile B1 și B2

2021

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile B1 și B2
 • Revizuirea încălzitorului rotativ de aer și a conductei aer-gaz din blocurile B1 și B2

2016

 • Asamblarea izolației termice, cu schelele necesare, pe conductele de admisie și evacuare a gazelor de ardere, difuzorul, confuzorul și pâlniile instalației electrice de filtrare
 • Asamblarea panourilor sandviș termoizolante, inclusiv schelele necesare, pe fațada instalației electrice de filtrare
 • Asamblarea izolației termice, inclusiv schelele necesare, pe conductele tehnologice ale instalației electrice de filtrare

2017

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor

2018

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor

2019

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor

2020

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă)
 • Revizia generală a morilor ventilatoare de cărbune cu conductele aferente pentru combustibil pulverizat

2021

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă)
 • Revizia generală a morilor ventilatoare de cărbune cu conductele aferente pentru combustibil pulverizat

2017

 • Revizia de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor (servicii de termoizolație, prelucrarea tablei și asamblarea/ dezasamblarea schelelor)

2018

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor

2019

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor

2020

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Reabilitarea sistemului de revărsare a rezervorului pentru cenușă: instalarea a aprox. 2km de conducta de Ø711mm x 8mm, inclusiv construcția puțului de revărsare
 • Revizia turnurilor de răcire 110MW

2021

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă)

2016 și 2017

 • Construirea a patru iazuri și exploatarea pământului, argilei și pietrișului natural

2016 și 2017

 • Asamblarea izolației termice pe fațada clădirilor A și B

2017

 • Revizia izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor pe separator

2018

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor ignifuge din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Curățarea sistemului de transport al cărbunelui

2019

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor, la blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor ignifuge din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Menținerea intervenției asupra structurilor ignifuge în perioada de nefuncționare
 • Curățarea sistemului de transport al cărbunelui
 • Revizia morilor de cărbune (tip ciocan) pe blocurile A3, A4 și A5

2020

 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor ignifuge din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Curățarea sistemului de transport al cărbunelui
 • Revizia morilor de cărbune (tip ciocan și ventilator) din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6

2021

 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor ignifuge din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6
 • Curățarea sistemului de transport al cărbunelui
 • Revizia morilor de cărbune (tip ciocan și ventilator) din blocurile A1, A2, A3, A4, A5 și A6

2020

 • Asamblarea și dezasamblarea schelelor și a izolației termice noi pe conductele de racordare a gazelor de ardere

2021

 • Instalarea și dezasamblarea schelelor pentru nevoile de construcție a instalației de desulfurare a gazelor (aprox. 100.000 m² de schele)

2019

 • Întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă)

2020

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă)
 • Revizia încălzitorului rotativ de aer din blocurile B1 și B2

2021

 • Revizia și întreținerea de rutină a izolației termice, inclusiv asamblarea și dezasamblarea schelelor
 • Revizia și întreținerea de rutină a structurilor refractare (lucrări cu șamotă) din blocul B2
 • Lucrări în cadrul reviziei capitale a blocului B1:
 • Înlocuirea completă a tuturor structurilor ignifuge de pe partea cazanului (50% din cantitatea totală, aprox.325 de tone de material izolant)
 • Înlocuirea completă a peretelui ignifug pe 4 din cele 8 conducte de recirculare (aprox. 1200 de tone de material izolant)
 • Dezasamblarea conductelor de combustibil pulverizat, arzătoarelor de cărbune și conductelor existente de aer cald
 • Asamblarea conductelor de combustibil pulverizat, arzătoarelor de cărbune și conductelor noi de aer cald
 • Asamblarea de conducte noi de aer deasupra camerei de ardere (conducte OFA), inclusiv consolidarea corespunzătoare a structurii de susținere din oțel
 • Instalarea de galerii noi de serviciu
 • Dezasamblarea izolației termice vechi a cazanului, conductelor de combustibil pulverizat, conductelor de aer, conductelor de abur, bateriilor, conductelor de drenaj, injectoarelor, arzătoarelor de cărbune, arzătoarele de ulei, camerelor cazanului, vasului de pornire, turbinei și altor echipamente (50% din aprox. 23.000 m²)
 • Asamblarea izolației noi (50% din aprox. 30.000 m²)
 • Asamblarea și dezasamblarea a aprox. 50% din schele pentru nevoile tuturor lucrărilor reparației capitale.

2019

 • Lucrări în cadrul reviziei generale din 2019
 • Revizia izolației termice (aprox. 4.000m²)
 • Asamblarea și dezasamblarea schelelor pentru nevoile tuturor lucrărilor legate de revizia generală (aprox. 35.000 m²)

2019-2020

 • Fabricarea și asamblarea izolației termice la instalația nouă de „Prelucrare adâncă“ (aprox. 15.000 m²)

2021 și anii următori

 • Asamblarea și dezasamblarea schelelor în perioada 2021-2023 (întreținerea de rutină)