CS

PDV INŽENJERING

Certifikati

Certifikace obchodních standardů a kvality činnosti

V roce 2016 společnost přijala a zavedla normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (ex OHSAS 18001), pro které byla certifikována licencovaným orgánem pro certifikaci a implementaci norem. V roce 2019 dále zavádí normy ISO 50001 a ISO 27001 a v roce 2022 normy EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 a ISO 37001, pro které je certifikována.

Společnost má také licenci I052M1 na provádění tepelnětechnických, termo-energetických, procesních a plynových instalací pro tepelné elektrárny o výkonu 10 MW a více.