CS

PDV INŽENJERING

Reference

Vybíráme z referencí

2016

 • Montáž tepelné izolace s potřebným lešením na potrubí odpopelňovacího systému
 • Sanace poškození klapek, konstrukce, potrubí pro vzduch a spaliny bloku A1 a A2

2017

 • Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků A1 a A2

2018

 • Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba mlýnů a podavačů s výrobou a výměnou dávkovače a uzávěru mlýna

2019

 • Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba ventilátorových mlýnů bloku A2
 • Generální oprava a průběžná údržba podavačů a výdejníků uhlí bloku A2

2020

 • Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba ventilátorových mlýnů bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba podavačů a výdejníků uhlí bloků A1 a A2

2021

 • Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba ventilátorových mlýnů bloků A1 a A2
 • Generální oprava a průběžná údržba podavačů a výdejníků uhlí bloků A1 a A2

2015

– Montáž tepelné izolace s potřebným lešením na jímku pro nouzové vyprázdnění odsiřovacího zařízení spalin

2016

– Výroba a montáž ocelové konstrukce a plechového opláštění, s potřebným lešením, skladu vápence,  zařízení na odsiřování spalin

 – Antikorozní a protipožární ochrana, s nezbytným lešením, vápencového skladu zařízení na odsiřování spalin

 – Montáž tepelné izolace s potřebným lešením na absorbéru č. 1 a 2 zařízení na odsiřování spalin

– Montáž tepelné izolace s potřebným lešením na spalinové cesty č. 1 a 2 zařízení na odsiřování spalin

– Montáž tepelné izolace s potřebným lešením na potrubí zařízení na odsiřování spalin

– Výměna části kanálu – výroba, demontáž a montáž ocelové konstrukce, kompenzátoru a tepelné izolace, s potřebným lešením, na kanálech pro směšování vzduchu z mlýnů do +16m bloku B2

 

– Sanace – výroba, demontáž a montáž ocelové konstrukce, klapky hořáku a tepelné izolace, s potřebným lešením, na kanálech pro směšování vzduchu bloku B1

 – Demontáž a montáž tepelné izolace na vzduchotěsných kompenzátorech bloku B1

– Montáž behaton panelů na střechy budov a chodnících zařízení na odsiřování spalin

 – Antikorozní ochrana s nezbytným lešením, konstrukce pásového dopravníku, potrubních podpěr a zařízení na odsířování spalin

2017

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků B1 a B2

– Dodávka a montáž předizolovaného otopného systému v prostoru nového bloku B3

– Výměna části spalinových cest: propojovací segmenty s novými kanály odsiřovacího zařízení spalin.

 

 

2018

 

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků B1 a B2

2019

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků B1 a B2

 – Pořízení a montáž cca. 3 km potrubí hydromix Ø508mm x 8mm

– Sanace střechy hlavního šikmého mostu (hlavního dopravníku uhlí)

2020

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků B1 a B2

 – Generální oprava rotačního ohřívače vzduchu a plynovzdušného traktu bloků B1 a B2

– Generální oprava ventilátorových uhelných mlýnů s přidruženými kanály pro směšování vzduchu bloků B1 a B2

– Výměna trapézového plechu na korunách kotlů bloků B1 a B2

2021

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení bloků B1 a B2

 – Generální oprava rotačního ohřívače vzduchu a plynovzdušného traktu bloků B1 a B2

2016

– Montáž tepelné izolace s potřebným lešením,  na vstupních a výstupníh kanálech spalin, difuzoru, konfuzoru a nálevkách elektro-filtračního  zařízení

– Montáž tepelně izolačních sendvičových panelů s potřebným lešením, na fasádu elektro-filtračního  zařízení

– Montáž tepelné izolace s potřebným lešením, na technologickém potrubí elektro-filtračního  zařízení

 

2017

– Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

 

2018

 

– Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

 

2019

– Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

 

2020

– Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva)

– Generální oprava ventilátorových uhelných mlýnů s připojeným potrubím pro směšování vzduchu

2021

– Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva)

– Generální oprava ventilátorových uhelných mlýnů s připojeným potrubím pro směšování vzduchu

2017

 

– Generální oprava zateplení a montáž a demontáž lešení (zateplovací, klempířské a lešenářské práce)

 

2018

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

2019

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

2020

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Rekonstrukce přepadového systému na skládce: instalace cca. 2km potrubí Ø711mm x 8mm s konstrukcí přepadových šachet

– Generální oprava chladicích věží 110MW

2021

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva)

2016 a 2017

 • Výstavba čtyř rybníků a těžba násypové zeminy, jílu a přírodního štěrku

2016 a 2017

 • Montáž tepelné izolace na fasádu budov A a B

2017

 • Generální oprava tepelné izolace a montáž a demontáž lešení na separátoru

2018

– Generální oprava a průběžná údržba tepelných izolací a montáž a demontáž bloků lešení bloků A1, A2, A3, A4, A5 a A6

– Generální oprava a průběžná údržba žáruvzdorných konstrukcí bloků A1, A2, A3, A4, A5 a A6

– Čištění dodávky uhlí

2019

– Generální oprava a průběžná údržba tepelných izolací a montáž a demontáž lešení bloků A1, A2, A3, A4, A5 a A6

 – Generální oprava a průběžná údržba žáruvzdorných konstrukcí bloků A1, A2, A3, A4, A5 a A6

– Zásahová údržba žáruvzdorných konstrukcí mimo období generálních oprav

– Čištění zařízení na dodávku uhlí

– Generální oprava uhelných mlýnů (kladivového typu) na blocích A3, A4 a A5

2020

– Generální oprava a průběžná údržba žáruvzdorných konstrukcí bloků A1, A2, A3, A4, A5 a A6

– Čištění uhelného zařízení

– Generální oprava uhelných mlýnů (kladivového typu) na blocích A1, A2, A3, A4, A5 a A6

2021

– Generální oprava a průběžná údržba žáruvzdorných konstrukcí bloku A1, A2, A3, A4, A5 a A6

– Čištění zařízení na dodávku uhlí

– Generální oprava uhelných mlýnů (kladivového a ventilátorového typu) na blocích A1, A2, A3, A4, A5 a A6

2020

 • Montáž a demontáž lešení a nové tepelné izolace na připojovacích potrubích spalin

2021

 • Montáž a demontáž lešení pro stavbu objektů ODG (cca 100 000 m² lešení)

2019

– Běžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva)

2020

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

– Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva)

– Generální oprava rotačního ohřívače vzduchu na blocích B1 a B2

2021

– Generální oprava a průběžná údržba tepelné izolace a montáž a demontáž lešení

 – Generální oprava a průběžná údržba žárovzdorných konstrukcí (ohnivzdorného zdiva) na bloku B2

– Práce v rámci generální opravy bloku B1:

 • Kompletní výměna všech žáruvzdorných konstrukcí kotlové části (50 % z celkového množství, cca 325 tun stěn)
 • Kompletní výměna žáruvzdorné stěny na 4 z 8 recirkulačních kanálů (cca 1200 tun stěny)
 • Demontáž stávajících vzduchovodů, hořáků na uhlí a horkovzdušných rozvodů
 • Instalace nových vzduchovodů, hořáků na uhlí a horkovzdušných rozvodů
 • Instalace nového vzduchovodu nad topeništěm (OFA potrubí) s přidruženým vyztužením nosné ocelové konstrukce
 • Instalace nových servisních galerií
 • Demontáž staré tepelné izolace z kotle, vzduchových směšovacích kanálů, vzduchových kanálů, parovodů, baterií, drenážních potrubí, vstřikovačů, uhelných hořáků, hořáků na topný olej, kotlových komor, startovací nádoby, turbíny a dalších zařízení (50 % z cca. 23 000 m²)
 • Instalace nové izolace (50 % z cca 30 000 m²)
 • Montáž a demontáž cca. 50% lešení pro potřeby všech kapitálních generálních oprav.

2019

 • Práce v rámci kapitáních generálních oprav 2019
 • Generální oprava tepelné izolace (cca 4 000 m²)
 • Montáž a demontáž lešení pro potřeby všech generálních oprav (cca 35 000 m²)

2019-2020

 • Výstavba a montáž tepelné izolace v novém závodě „Duboka prerada“ (cca 15 000 m²)

2021 – a dále

 • Montáž a demontáž lešení v období 2021-2023 (běžná údržba)