CS

PDV INŽENJERING

Kontakt

Srbská republika

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE

Adresa:  Urovačka 23G, Urovci, 11500 Obrenovac, Srbská republika

Oddělení administrativní
Tel: +381 60 313 2575

Oddělení techniky
Tel: +381 60 313 2585

Vedení
Tel: +381 60 313 2595

Spolková republika Německo

Predstavništvo PDV INZENJERING DOO VALJEVO-POPUCKE