CS

PDV INŽENJERING

Žáruvzdorné šamotové práce

SLUŽBY

Žáruvzdorné zdivo

PDV INŽENJERING DOO/SRO provádí práce na výstavbě a sanaci požárně odolných konstrukcí, které zahrnují požárně odolné a tepelně izolační stěny z tvarovaných prvků a také žáruvzdorného a tepelně izolačního betonu pomocí nejmodernějších strojů na stříkání betonu (stříkací/torkret stroje) a špičkové materiály od renomovaného evropského výrobce žáruvzdorných materiálů  TOGO Slovinsko.

Reference žárovzdorných šamotových prací