NOR

PDV INŽENJERING

Ildfast leiring

TJENESTER

Ildfast murverk

PDV INZENJERING DOO driver med aktiviteter på bygning og reparasjon av konstruksjoner slik som ildfast og termisk og isolering bygging av listverkelementer, samt av ildfast og termiske og isolering betonger (shortcrete/torket maskiner) og høy klasse materialer av berømte europeiske produsenter av ildfaste materialer TOGO Slovenija.

Referanser for ildfastarbeid