NOR

PDV INŽENJERING

Sertifikater

Sertifisering av standarder og virksomhetskvalitet

I 2016 aksepterer og mottar bedriften de følgende standarder ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (ex OHSAS 18001), og den blir sertifisert for dem av organ for sertifisering og implementering av standarder. I 2019, innfører den også ISO 50001 OG ISO 27001 standarder og i 2022, EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 og ISO 37001 standarder, og den blir sertifisert for dem.

Bedriften har I052M1 lisens for termisk tekniske, termisk energetiske, prosess- og gassinstallasjoner for varmekraftverk med effekt på 10MW og mer.