NOR

PDV INŽENJERING

Referanser

Viktig fra referanser

2016

 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas, på rørsystemer for askehåndtering
 • Reparasjon av feil på lukkemekanismer, konstruksjoner, luftkanaler og røykgass til blokk A1 og A2

2017

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering til blokk A1 og A2 stillas

2018

 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk A1 og A2
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av møllene og tilbringere med laging og bytte av dosereseksjon og plate lukker av møllet.

2019

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering til blokk A1 og A2 stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ventilatormøllene i blokk a2
 • Overhaling og regelmessig kulltilbringere og dosere til blokk A2

2020

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering til blokk A1 og A2 stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ventilatormøllene i blokk A1 og A2
 • Overhaling og regelmessig kulltilbringere og dosere til blokk A1 ogA2

2021

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering til blokk A1 og A2 stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ventilatormøllene i blokk A1 og A2
 • Overhaling og regelmessig kulltilbringere og dosere til blokk A1 og A2

2015

 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas på reservoar for nødtømming av anlegg for avsvovling av røykgass

2016

 • Skapning og montering av stålkonstruksjon og bekledning med trapestynn, varehus for kalkstein av anlegg for avsvovling av røykgass
 • Antikorrosjon og brannbeskyttelse, med nødvendig stillas, varehus for kalkstein av anlegg for avsvovling av røykgass
 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas på absorber 1 og 2 av anlegg for avsvovling av røykgass
 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas på røykgasskanaler nr. 1 og 2 av anlegg for avsvovling av røykgass
 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas, på røranlegg for avsvovling av røykgass
 • Utbytting av en kanaldel – laging, demontering og montering av stålkonstruksjon, kompensator og termisk isolasjon, med nødvendig stillas, på aeroblandingskanaler fra møller til +16m til blokk B2.
 • Reparasjon – laging, demontering og montering av stålkonstruksjon, brenner lukke og termisk isolering, med nødvendig stillas, på aeroblandingskanaler til blokk B1.
 • Demontering og montering av termisk isolasjon på kompensator av lukkeluft til blokk B1.
 • Montering av betong plater på bygningens tak og fortauer av anlegg for avsvovling av røykgass.
 • Antikorrosiv beskyttelse, med nødvendig stillas, konstruksjoner til transportbånd, rørholdere og utstyr til anlegg for avsvovling av røykgass.

2017

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolering, montering og demontering av stillas i blokk B1 og B2
 • Utlevering og montering av forhåndsisolering oppvarmingssystem i sone av ny blokk B3
 • Utbytting av en kanaldel for røykgass: segmenter for tilkobling til nye kanaler til anlegg for avsvovling av røykgass.

2018

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk B1 og B2

2019

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk B1 og B2
 • Forsyning og montering av cirka 3km rør for hydroblanding Ø508mm X 8mm
 • Reparasjon av tak til hoved brygg (hoved kulltranportør)

2020

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk B1 og B2
 • Overhaling av roterende luftvarmer og gass- og luftsystem til blokk B1 og B2
 • Overhaling av luft kullmøllere med tilhørende kanaler til aeroblanding til blokk B1 og B2
 • Utbytting av trapestynn på dampkjeler til blokk B1 og B2

2021

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk B1 og B2
 • Overhaling av roterende luftvarmer og gass- og luftsystem til blokk B1 og B2

2016

 • Montering av termisk isolasjon med nødvendig stillas, på inngangs- og utgangskanaler til røykgass, diffusør, konfusør og fennikler til elektrisk filtreringsanlegg.
 • Montering av termisk isolasjons sandwichpaneler, med nødvendig stillas, på fasade til elektrisk filtreringsanleg.
 • Montering av termisk isolasjon, med nødvendig stillas, på teknologiske rør til elektrisk filtreringsanlegg.

2017

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillaser

2018

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas

2019

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas

2020

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfast konstruksjon (ildfastarbeid)
 • Overhaling av luft kullmøllere med tilhørende luftblandingskanaler

2021

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfast konstruksjon (ildfastarbeid)
 • Overhaling av luft kullmøllere med tilhørende luftblandingskanaler

2017

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas (tjenester i område av termisk isolering, platearbeid og stillas)

2018

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas

2019

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas

2020

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Reparasjon av utløp av overskuddsvann på askested: montering av cirka 2km rør Ø711mm x 8 mm med bygging av utløpssjakter
 • Overhaling av kjøletårn 110MW

2021

 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfast konstruksjon (ildfastarbeid)

2016 og 2017

 • Bygging av fire fiskedammer og utnytelse av gjenfylling jord,  leire og naturgrus

2016 og 2017

 • Montering av termisk isolasjon på fasade til bygg A og B

2017

 • Overhaling av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas på separatør

2018

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rengjøring etter kullfrakt

2019

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Intervensjonsvedlikehold av ildfaste konstruksjoner i ute av overhal
 • Rengjøring av kullfrakt anlegg
 • Overhaling av kullmøllere (hammertype) på blokk A3, A4 og A5

2020

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rengjøring av kullfrakt anlegg
 • Overhaling av kullmøllere (hammer-og ventilatortype) på blokk A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2021

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner til blokk A1, A2, A3, A4, A5 og A6
 • Rengjøring av kullfrakt anlegg
 • Overhaling av kullmøllere (hammer-og ventilatortype) på blokk A1, A2, A3, A4, A5 i A6

2020

 • Montering og demontering av stillas og ny termisk isolasjon på røykgass tilkobling kanaler

2021

 • Montering og demontering av stillas for bygging av ODG anlegg (cirka 100.000 m² av stillas)

2019

 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner (ildfastarbeid)

2020

 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas
 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner (ildfastarbeid)
 • Overhaling av roterende luftvarmer på blokk B1 og B2

2021

 • Regelmessig vedlikehold av termisk isolasjon og montering og demontering av stillas

 

 • Overhaling og regelmessig vedlikehold av ildfaste konstruksjoner (ildfastarbeid) på blokk B2
 • Omfattende overhalingsarbeid på blokk B1:
  • Fullt utbytte av alle ildfaste konstruksjoner av kjelepart (50% av total mengde, cirka 325t av mur)
  • Fullt utbytte av alle ildfast bygning på 4 av 8 resirkulerende kanaler ( cirka 1200t av mur)
  • Demontering av eksisterende kanaler for aeroblanding, kullbrenner og varmluft kanal
  • Montering av nye kanaler for aeroblanding, kullbrenner og varmluft kanal
  • Montering av nye kanaler for over ovnsluft (OFA) med tilhørende forsterker til stål understell
  • Montering av nye tjeneste gallerier
  • Demontering av gammel keramisk isolasjon fra kjele, aeroblanding kanaler, luftkanaler, damprør, batterier, drenasje, injeksjon, kullbrenner, tyng fyringsoljebrenner, kjeledeler, start del, turbin og andre utstyr (50% av cirka 23.000 m²)
  • Montering av ny isolasjon (50% av cirka 30.000 m²)
  • Montering og demontering av cirka 50% stillas for omfattende overhalingsarbeid.

2019

 • Arbeid innen omfattende overhaling i 2019
 • Overhaling av termisk isolasjon (cirka 000m²)
 • Montering og demontering av stillas for alle omfattende overhalingsarbeid (cirka 000 m²)

2019-2020

 • Laging og montering av termisk isolasjon på ny anlegg «Duboka prerada» («Dype bearbeiding») (cirka 15.000 m²)

2021 –

 • Montering og demontering av stillas i periode 2021-2023 (regelmessig vedlikehold)