NOR

PDV INŽENJERING

Plate- og fasadearbeid

TJENESTER

Montering av platefasader og takpaneler

Vi driver med montering av platefasader og takpaneler, trapes plate og andre plate bekledning

Referanser for plate-og fasadearbeid