MK

MK

PDV INŽENJERING

Браварско заварувачки работи

УСЛУГИ

Aвтогено сечење, MIG/MAG/TIG/REL заварувањe…

Вршиме ремонтни работи на мелници за јаглен и додавачи за јаглен во термоенергетските постројки, како и санација и замена на канали за воздух, канали за аеросмеша, канали за издувни гасови и горилници за јагленов прав.

Обезбедуваме услуги за монтирање и демонтирање на производствени, индустриски, магацински и хали за работилници, и изработуваме преносливи канцелариски и магацински контејнери за градилишта со стандардни или сопствени големини. Исто така, вршиме и демонтажно-монтажни работи на секундарни челични конструкции на индустриски објекти.

Вршиме антикорозивна заштита на челичните конструкции што ги изработуваме.

Референци за браварско заварувачки работи