MK

MK

PDV INŽENJERING

Висинско алпинистички работи

УСЛУГИ

Индустриски алпинизам

Moнтажнo / демонтани работи на тешко достапни места на индустриски објекти и опрема, со користење на алпинистичка опрема.

Референци за Висинско алпинистички работи