MK

MK

PDV INŽENJERING

Работилничка подготовка на лим

Подготовка на лимени оплати за топлинска изолација и HVAC системи

Услужна подготовка на лим за оплата на системите за топлинска изолација по проект или со земање димензии на лице место. Изработка на HVAC канали.

Фото галерија од работилницата