MK

MK

PDV INŽENJERING

Работи на скеле

УСЛУГИ

Moнтажа на фасадни, просторни и висечки скелиња, заштитни и работни платформи

ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО изведува работи на монтажа и демонтажа на цевкасти и модуларни „Layher“ скелиња со користење на атестирани елементи на скеле и персонален капацитет обучен и сертифициран за ваков вид на работа. Располагаме со околу 50.000 m² модуларни скелиња и околу 20.000 m² цевковидни скелиња. За сите скелиња кои ги правиме вршиме и изработка на проектот на скелињата и на целата придружна техничка документација.

Референци за Скеларски работи