MK

MK

PDV INŽENJERING

Огноотпорни шамотни работи

УСЛУГИ

Огноотпорно ѕидарство

ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО изведува работи на изградба и санација на огноотпорни конструкции кои опфаќаат огноотпорни и топлинско-изолациски ѕидови од лиени елементи како и од огноотпорен и топлинско-изолациски бетон, користејќи најсовремени машини за млазно прскање на бетон (shotcrete /торкрет машини) и материјали со врвен квалитет од реномираниот европски производител на огноотпорни материјали TOGO Slovenija.

Референци за огноотпорни шамотни работи