SK

PDV INŽENJERING

Certifikáty

Certifikácia noriem a kvality podnikania

V roku 2016 spoločnosť prijala a zaviedla normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (ex OHSAS 18001), na ktoré bola certifikovaná licencovaným orgánom na certifikáciu a implementáciu noriem. V roku 2019 zavádza aj normy ISO 50001 a ISO 27001 a v roku 2022 normy EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 a ISO 37001, na ktoré bola certifikovaná.

Spoločnosť má aj licenciu I052M1 na vykonávanie tepelnotechnických, termoenergetických, procesných a plynových inštalácií pre tepelné elektrárne s výkonom 10 MW a viac.