SK

PDV INŽENJERING

Ohňovzdorné šamotové práce

SLUŽBY

Ohňovzdorné murárstvo

PDV INŽENJERING DOO vykonáva práce na výstavbe a sanácii ohňovzdorných konštrukcií, medzi ktoré patria ohňovzdorné a zatepľovacie látky z formovaných prvkov, ako aj z ohňovzdorného a tepelnoizolačného betónu, s použitím najmodernejších strojov na striekanie betónu (shotcrete/torkret stroje) a špičkových materiálov renomovaného európskeho výrobcu ohňovzdorných materiálov TOGO Slovinsko.

Referencie ohňovzdorných šamotových prác