SK

PDV INŽENJERING

Zatepľovacie práce

SLUŽBY

Oprava, montáž a výroba nových priemyselných tepelných izolácií

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE vykonáva všetky druhy prác na tepelnej izolácii budov a zariadení priemyselných prevádzok. Poskytujeme kompletné inžinierske služby, projektovanie a výrobu technickej dokumentácie, obstaranie potrebného materiálu, výrobu montážnych pozícií a ich montáž.

Taktiež robíme sanáciu, reparáciu a opravu existujúcej tepelnej izolácie.

Referencie zatepľovacích prác