SK

PDV INŽENJERING

Referencie

Vyberáme z referencií

2016

 • Montáž tepelnej izolácie s potrebným lešením na potrubiach systému odstraňovania popola
 • Sanácia poškodení klapiek, konštrukcie, vzduchovodov a dymovodov blokov A1 a A2

2017

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1 a A2

2018

 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba mlynov a podávačov s výrobou a výmenou dávkovacej sekcie a doskového uzáveru mlyna

2019

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba ventilátorových mlynov bloku A2
 • Reparácia a priebežná údržba podávačov a dávkovačov uhlia bloku A2

2020

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba ventilátorových mlynov blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba podávačov a dávkovačov uhlia blokov A1 a A2

2021

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba ventilátorových mlynov blokov A1 a A2
 • Reparácia a priebežná údržba podávačov a dávkovačov uhlia blokov A1 a A2

2015

 • Montáž tepelnej izolácie s potrebným lešením na nádrži pre núdzové vypustenie zariadenia na odsírenie spalín

2016

 • Výroba a montáž oceľovej konštrukcie a plechového obloženia s potrebným lešením vápencového skladu zariadenia na odsírenie spalín
 • Antikorózna a protipožiarna ochrana, s potrebným lešením, vápencového skladu zariadenia na odsírenie spalín
 • Montáž tepelnej izolácie, s potrebným lešením, na absorbér č. 1 a 2 zariadenia na odsírenie spalín
 • Montáž tepelnej izolácie, s potrebným lešením, na dymovody č. 1 a 2 zariadenia na odsírenie spalín
 • Montáž tepelnej izolácie, s potrebným lešením, na potrubiach zariadení na odsírenie spalín
 • Výmena časti kanálu – výroba, demontáž a montáž oceľovej konštrukcie, kompenzátora a tepelnej izolácie, s potrebným lešením, na kanáloch pre aerozmesy z mlynov do +16m bloku B2
 • Sanácia – výroba, demontáž a montáž oceľovej konštrukcie, klapky horáka a tepelnej izolácie, s potrebným lešením, na kanáloch pre aerozmesy bloku B1
 • Demontáž a montáž tepelnej izolácie na vzduchotesných kompenzátoroch bloku B1
 • Montáž behatonových panelov na strechách budov a chodníkoch zariadení na odsírenie spalín
 • Antikorózna ochrana, s potrebným lešením, konštrukcie pásového transportéra, potrubných podpier a vybavenia zariadenia na odsírenie spalín

2017

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov B1 a B2
 • Dodávka a montáž predizolovaného vykurovacieho systému v areáli nového bloku B3
 • Výmena časti dymovodov: prepájacie segmenty s novými potrubiami zariadení na odsírenie spalín.

2018

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov B1 a B2

2019

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov B1 a B2
 • Obstaranie a montáž cca. 3 km potrubia hydro zmesi Ø508mm x 8mm
 • Sanácia strechy hlavného šikmého mosta (hlavný transportér uhlia)

2020

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov B1 a B2
 • Reparácia rotačného ohrievača vzduchu a plynovo-vzduchového traktu blokov B1 a B2
 • Reparácia ventilátorových uhoľných mlynov s pridruženými kanálmi pre aerozmes blokov B1 a B2
 • Výmena trapézového plechu na vencoch kotlov blokov B1 a B2

2021

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov B1 a B2
 • Reparácia rotačného ohrievača vzduchu a plynovo-vzduchového traktu blokov B1 a B2

 

2016

 • Montáž tepelnej izolácie s potrebným lešením na vstupné a výstupné kanály dymovodov, difúzorov, konfúzorov a lievikov elektrofiltračnej jednotky
 • Montáž tepelnoizolačných sendvič-panelov s potrebným lešením na fasádu elektrofiltračnej jednotky
 • Montáž tepelnej izolácie s potrebným lešením na technologické potrubia elektrofiltračnej jednotky

2017

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia

2018

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia

2019

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia

2020

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií (šamotové práce)
 • Reparácia ventilátorových uhoľných mlynov s príslušnými kanálmi pre aerozmes

2021

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií (šamotové práce)
 • Reparácia ventilátorových uhoľných mlynov s príslušnými kanálmi pre aerozmes

2017

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia (zatepľovacie, plechové a lešenárske služby)

2018

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia

2019

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia

2020

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Sanácia prepadového systému na popolovej skládke: inštalácia cca. 2km potrubia Ø711mm x 8mm s výstavbou konštrukcií prepadových šácht
 • Reparácia chladiacich veží 110MW

2021

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií (šamotové práce)

2016 a 2017

 • Výstavba štyroch rybníkov a ťažba násypovej pôdy, hliny a prírodného štrku

2016 a 2017

 • Montáž tepelnej izolácie na fasáde budov A a B

2017

 • Reparácia tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia na separátore

2018

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Čistenie zásob uhlia

2019

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešení blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Zásahová údržba ohňovzdorných konštrukcií v období kedy sa reparácia nekoná
 • Čistenie zariadenia na dodávku uhlia
 • Reparácia uhoľných mlynov (kladivový typ) na blokoch A3, A4 a A5

2020

 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Čistenie zariadenia na dodávku uhlia
 • Reparácia uhoľných mlynov (kladivový a ventilátorový typ) na blokoch A1, A2, A3, A4, A5 a A6

2021

 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií blokov A1, A2, A3, A4, A5 a A6
 • Čistenie zariadenia na dodávku uhlia
 • Reparácia uhoľných mlynov (kladivový a ventilátorový typ) na blokoch A1, A2, A3, A4, A5 a A6

2020

 • Montáž a demontáž lešenia a nová tepelná izolácia na pripojovacích potrubiach dymovodov

2021

 • Montáž a demontáž lešenia pre potreby výstavby zariadení ODG (cca 100 000 m² lešenia)

2019

 • Bežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných  konštrukcií (šamotové práce)

2020

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných  konštrukcií (šamotové práce)
 • Reparácia rotačného ohrievača vzduchu na blokoch B1 a B2

2021

 • Reparácia a priebežná údržba tepelnej izolácie a montáž a demontáž lešenia
 • Reparácia a priebežná údržba ohňovzdorných konštrukcií (šamotové práce) na bloku B2
 • Práce v rámci generálnej reparácie bloku B1:
 • Kompletná výmena všetkých ohňovzdorných konštrukcií kotlovej časti (50% z celkového množstva, cca. 325 ton ohňovzdornej látky)
 • Kompletná výmena ohňovzdornej látky na 4 z 8 recirkulačných kanálov (cca 1200 ton látky)
 • Demontáž existujúcich kanálov pre aerozmes, horákov na uhlie a teplovzdušných rozvodov
 • Inštalácia nových kanálov pre aerozmes, horákov na uhlie a teplovzdušných rozvodov
 • Montáž nových nadzemných vzduchovodov (OFA potrubia) s pridruženým spevnením nosnej oceľovej konštrukcie
 • Inštalácia nových servisných galérií
 • Demontáž starej tepelnej izolácie z kotla, kanálov pre aerozmes, vzduchových kanálov, parovodov, batérií, drenážnych potrubí, vstrekovania, uhoľných horákov, horákov na palivový olej, kotlových komôr, štartovacej fľaše, turbíny a iných zariadení (50% z cca. 23 000 m²)
 • Montáž novej izolácie (50 % z cca. 30 000 m²)
 • Montáž a demontáž cca. 50% lešenia pre potreby všetkých prác generálnej reparácie.

2019

 • Práce v rámci generálnej reparácie v roku 2019.
 • Reparácia tepelnej izolácie (cca. 4 000 m²)
 • Montáž a demontáž lešenia pre potreby všetkých prác generálnej reparácie (cca. 35 000 m²)

2019 – 2020

 • Výstavba a montáž tepelnej izolácie v novom zariadení „Hlboké spracovanie“ (cca. 15 000 m²)

2021 – a ďalej

 • Montáž a demontáž lešenia v období 2021-2023. (aktuálna údržba)