SK

PDV INŽENJERING

Zámočnícke a zváračské práce

SLUŽBY

Autogéne rezanie, MIG/MAG/TIG/REL zváranie...

Vykonávame opravárenské práce na uhoľných mlynoch a podávačoch uhlia v tepelno-energetických zariadeniach, ako aj sanáciu a výmeny vzduchovodov, kanálov na aerozmes, dymovodov a práškových uhoľných horákov.

Poskytujeme služby pri montáži a demontáži výrobných, priemyselných, skladových a dielenských hál, zhotovujeme staveniskové prenosné kancelárske a skladové kontajnery štandardných alebo špeciálne požadovaných rozmerov. Taktiež vykonávame aj demontážne a montážne práce na sekundárnych oceľových konštrukciách priemyselných objektov.

Vykonávame protikoróznu ochranu nami vyrobených oceľových konštrukcií.

Referencie zámočníckych a zváračských prác