SK

PDV INŽENJERING

Kontakt

Srbská republika

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE

Adresa:  Urovačka 23 G, Urovci, 11500 Obrenovac, Srbská republika

Sektor administrácie
Tel: +381 60 313 2575

Sektor techniky
Tel: +381 60 313 2585

Vedenie
Tel: +381 60 313 2595

Spolková republika Nemecko

Predstavništvo PDV INZENJERING DOO VALJEVO-POPUCKE