SK

PDV INŽENJERING

O nás

Kvalita, presnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť a dochvíľnosť

PDV INŽENJERING DOO

PDV INŽENJERING DOO je spoločnosť s ručením obmedzeným založená v roku 2015 ako spoločnosť s prevažujúcou činnosťou v oblasti tepelnoizolačných a lešenárskych prác na priemyselných zariadeniach v Srbskej republike.

Prvými zákazníkmi boli čínske spoločností, angažované na výstavbe zariadenia na odsírenie spalín v tepelnej elektrárni Kostolac B. Spoločnosti CMEC (China Machinery Engineering Corporation) a NEPC2 (Northeast NO.2 Electric Power Construction Company) vtedy malej firme zverili veľkú časť projektu, t.j. kompletnú výstavbu a montáž tepelnej izolácie zariadenia na odsírenie (ODG), čím sa PDV INŽENJERING DOO dostala na samotný vrchol dodávateľských spoločnosti v oblasti priemyselných tepelných izolácií v Srbskej republike.

Hľadáte spoľahlivého partnera?

Onedlho po založení spoločnosť rozširuje svoju pracovnú činnosť najprv na zámočnícke a zváračské práce a v nasledujúcich rokoch do vlastného pracovného portfólia pribúdajú aj práce sanácie a rekonštrukcie ohňovzdorných konštrukcií, výstavba teplovodných inštalácií, ako aj čistenie priemyselných zariadení priemyselnými vysávačmi.

Spoločnosť prevažne vykonáva svoju činnosť v zariadeniach tepelných elektrárni, spaľovniach odpadu, ropných a petrochemických rafinériách, cementárňach, mestských teplárňach, ako aj v iných priemyselných zariadeniach.

PDV INŽENJERING DOO dnes predstavuje modernú a rýchlo sa rozvíjajúcu spoločnosť, ktorej meno v svojej branži charakterizuje kvalita, presnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť a dochvíľnosť pri dodržiavaní termínov. Spoločnosť pri svojej pracovnej činnosti využíva najmodernejšie vybavenia, mechanizáciu, stroje, náradie, prístroje a potrebné dopravné prostriedky. Naši odborne vyškolení zamestnanci majú všetky príslušné diplomy, certifikáty a licencie nevyhnutné na realizáciu všetkých prác a služieb z nášho portfólia.

Taktiež pri vykonávaní prác a poskytovaní služieb spoločnosť sa špeciálne stará  o zachovanie čistého a zdravého životného prostredia.

0
Rok založenia
0 +
Počet zamestnancov
0
Certifikátov
0 +
Realizovaných projektov

Rozšírenie trhu a rozvoj

V rámci spoločnosti pôsobí zastúpenie v Spolkovej republike Nemecko a dcérska spoločnosť PDV INŽENJERING KRAPINA DOO v Chorvátskej republike.

PDV INŽENJERING DOO vo svojom podnikateľskom zámere má aj zriadenie strediska na školenie pracovníkov pre nedostatkové povolania v Srbskej republike, ako napr. izolatéri, lešenári, ohňovzdorní murári, zámočníci a zvárači, čím by sa naplnil jeden z hlavných cieľov politiky kvality spoločnosti, ktorou je neustále vzdelávanie zamestnancov s cieľom zlepšovania kvality pracovného výkonu, zvyšovania úrovne bezpečnosti pri práci, ako aj s cieľom zvyšovania povedomia o dôležitosti zachovávania, ochrany a zlepšovania životného prostredia.