SK

PDV INŽENJERING

Lešenárske práce

SLUŽBY

Montáž fasádnych, priestorových a závesných lešení, ochranných a pracovných platforiem.

PDV INŽENJERING DOO vykonáva práce montáže a demontáže rúrkového a modulárneho lešenia „Layher“, pri čom používa certifikované lešenárske prvky a vyškolenú a certifikovanú personálnu kapacitu na tento druh prác. Disponujeme s cca. 50 000 m² modulárneho lešenia a cca. 20 000 m² rúrkového lešenia. Pre všetky nami postavené lešenia poskytujeme aj vypracovanie projektu lešenia a všetku sprievodnú technickú dokumentáciu.

Referencie lešenárskych prác