SK

PDV INŽENJERING

Dielenská príprava plechu

Príprava plechových panelov pre tepelnú izoláciu a pre HVAC systémy

Zákaznícka príprava plechu na debnenie tepelnoizolačných systémov podľa projektu alebo meraním rozmerov priamo na mieste. Výstavba HVAC potrubí.

Foto galéria dielne