SQ

PDV INŽENJERING

Pastrimi industrial

SHËRBIMET

Pastrimi manual dhe mekanik në industri

PDV INŽENJERING DOO ofron shërbime pastrimi manual dhe mekanik, si edhe shërbime të fshirjes dhe pastrimit me pluhurthithëse industriale (hapësira magazinimi, salla, objekte industriale dhe fabrika).