SQ

PDV INŽENJERING

Punimet në lartësi

SHËRBIMET

Alpinizmi industrial

Punime montimi / çmontimi në objekte dhe pajisje industriale vështirë të arritshme, duke përdorur pajisje alpinizmi.

Referencat e Punimet në lartësi