SQ

PDV INŽENJERING

Punishtja për përgatitjen e fletës metalike

Përgatitja e veshjes prej fletës metalike për izolimin termik dhe sistemet HVAC

Shërbimi i përgatitjes së fletës metalike për veshjen e sistemeve të izolimit termik sipas projektit ose duke bërë matjet në vend. Fabrikimi i kanaleve HVAC.

Galeria fotografike e punishtes