SQ

PDV INŽENJERING

Punimet e muratorisë me materiale refraktare

SHËRBIMET

Muratoria me materiale refraktare

PDV INŽENJERING D.O.O. kryen punime ndërtimi dhe rehabilitimi për strukturat rezistente ndaj zjarrit, duke përfshirë muret termoizoluese dhe refraktare të përbëra prej elementeve të formësuara dhe betoni termoizolues dhe refraktar, duke përdorur makineri moderne për hedhjen e betonit (shotcrete) dhe materiale me cilësi të lartë nga prodhuesi i njohur evropian i materialeve refraktare TOGO Slloveni.

Referencat për punimet e muratorisë me materiale refraktare