SQ

PDV INŽENJERING

Punimet e montimit dhe saldimit

SHËRBIMET

Prerja autogjene, Saldimi MIG/MAG/TIG/REL...

Ne kryejmë punime riparimi për mullinjtë dhe ushqyesit e qymyrit në termocentrale, si edhe rehabilitimin dhe zëvendësimin e kanaleve të ajrit, kanaleve të lëndës djegëse të pulverizuar, kanaleve të gazrave të djegies dhe djegësve të qymyrit pluhur.

Ne ofrojmë shërbime montimi dhe çmontimi për sallat e prodhimit, sallat industriale, magazinat dhe punishtet. Gjithashtu, ne prodhojmë kontejnerë portativë me madhësi standarde ose të personalizuar për zyra dhe magazina. Kryejmë punime çmontimi dhe montimi për strukturat dytësore prej çeliku në objektet industriale.

Ne sigurojmë mbrojtjen kundër korrozionit për strukturat prej çeliku që i prodhojmë.

Referencat për punimet e montimit dhe saldimit