SWE

PDV INŽENJERING

Arbeten med byggnadsställningar

TJÄNSTER

Montering av fasadställningar, fristående ställningar, hängande ställningar, skydds- och arbetsplattformar

PDV INŽENJERING DOO utför monterings- och demonteringsarbeten av “Layher” rör- och modulställningar genom att använda certifierade element för byggnadsställningar och personalkapacitet som är utbildad och certifierad för denna typ av arbete. Vi har ca 50 000 m² av modulställningar och ca 20 000 m² av rörställningar. För alla ställningar som vi utformar gör vi också ställningsprojekt och all teknisk dokumentation.

Referenser för arbeten med byggnadsställningar