SWE

PDV INŽENJERING

Industriell rengöring

TJÄNSTER

Manuell och mekanisk rengöring i industri

PDV INŽENJERING DOO erbjuder tjänster inom manuell och mekanisk rengöring, sopning och dammsugning av stora områden med industriella dammsugare (magasin, hallar, industriella och fabrikernas tillverkningsanläggningar).