SWE

PDV INŽENJERING

Certifikat

Certifiering mot standarder och kvalitet i verksamhet

Året 2016 accepterade företaget samt inledde standarder ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) för vilka det blivit certifierat av ett godkänt certifierings- och genomförandeorgan. Året 2019 inledde företaget också standarder ISO 50001 och ISO 27001 och året 2022 standarder EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 och ISO 37001 för vilka det har blivit certifierat.

Företaget har också licens I052M1 för utförande av värmetekniska installationer, installationer inom värmeenergi, process- och gasinstallationer för värmekraftverk med kapacitet på 10 MW eller mer.